Pomoc na start… Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem rodzinnym, którego głównym celem jest wsparcie finansowe dzieci. Ich przyznanie jest obligatoryjne, co oznacza, że jeżeli wnioskodawca spełni kryteria ustawowe, zasiłek rodzinny jest mu należny. W szczególności ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, ustalonego na poziomie 674,00 zł na osobę w rodzinie, chyba że członkiem rodziny…

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Niektóre samotne mamy i niektórzy samotni ojcowie nie lubią określenia, iż są samotni, nawet gdy czasem w codzienności tę samotność odczuwają i zmagają się z nią. Wolą, gdy mówi się o nich, że są samodzielni. Warto zauważyć, że słowo to opisuje dwie postawy – ktoś jest sam, lecz jednocześnie jest dzielny. Ten heroizm jest nie…

Nasze prawa w urzędzie – zasada informowania

Czego mamy prawo wymagać od urzędnika na przykładzie spraw z zakresu wsparcia socjalnego Rosyjski car Piotr I w ukazie z 1708 r. miał zawrzeć frazę, iż Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego. Cytat ten często jest przywoływany w kontekście relacji, jaka winna łączyć…

Jak pomagać, aby nie szkodzić – zasada pomocniczości w systemie pomocy społecznej

Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Pewnego dnia przychodzi do nas sąsiad. Nie znamy go zbyt dobrze, lecz słyszeliśmy, że od dawna jest bezrobotny. Podobno ma także chorą przewlekle żonę i syna sprawiającego niemało kłopotów wychowawczych. Wizyta naszego znajomego okazuje się nie być bezinteresowną, gdyż przyszedł on prosić nas o pieniądze. Wyjaśnia, że rehabilitacja żony pochłonęła…

Specjalny zasiłek opiekuńczy jako wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem nieco zapomnianym. Rodzi się pytanie, dlaczego zapomnianym? W jakim sensie? W takim oto, że ma konkurencję w postaci świadczenia pielęgnacyjnego. Ale zacznijmy od początku. Na mocy przepisu art. 143 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593), zmieniającego ustawę…

Rodzina, ach rodzina – ujęcie rodziny w ustawie o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz.2268 ze zm.), dalej: u.p.s, zawiera legalną definicję rodziny. Oznacza to, że wolą ustawodawcy jest, aby na gruncie przywołanego aktu prawnego pojęcie to rozumieć w sposób specyficzny, charakterystyczny i właściwy dla systemu pomocy społecznej. Ratio legis (uzasadnienie) takiego…

Utrata lub ograniczenie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

            Współpracować, współdziałać, współtworzyć. Inaczej: działać wspólnie z kimś, przyczyniać się do czegoś, funkcjonować w powiązaniu z innymi[1].  Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej uzależnione jest od postawy osoby, która tę pomoc otrzymuje lub się o nią ubiega. Od jej zaangażowania, aktywności, poszukiwania rozwiązań, nastawienia do życia, interakcji z pracownikiem socjalnym. Bierność, pasywność, niechęć do podjęcia…

Becikowe – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

            Oto prawdziwa historia z orzeczniczego życia wzięta. Pani X pewnego dnia, późnym już wieczorem źle się poczuła. Zaczęły jej dokuczać bardzo silne bóle brzucha, których nie udało się uśmierzyć żadnymi środkami przeciwbólowymi. Kiedy kobieta z bólu zaczęła niemalże tracić przytomność, wezwano pogotowie. Przybyły na miejsce lekarz po zbadaniu pacjentki orzekł, że właśnie zaczął się…

(Nie)proszona wizyta – wywiad środowiskowy jako podstawowy środek dowodowy w postępowaniach w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej

Gość w dom, Bóg w dom! – jak mówi ludowa mądrość. Truizmem jest stwierdzenie, że istotnie lubimy gości… Są jednak takie wizyty, których nie oczekujemy, których się obawiamy, które budzą nasz niepokój. Są one jednak konieczne, a ich ewentualne unikanie może mieć poważne i negatywne skutki.             Pomoc społeczna udzielana jest na zasadzie subsydiarności, czyli…

facebook
by e-smart.pl