Informacje
o fundacji

Fundacja Mamy i Taty powstała w 2010 roku w obronie swobody wypowiedzi i ochrony dzieci przed działaniami antyrodzinnymi.

Czym się zajmujemy?

  • promocją małżeństwa i rodziny w dyskursie społecznym,
  • prowadzeniem badań i analiz problemów oraz zjawisk dotyczących społeczeństwa i rodziny,
  • prowadzeniem kampanii społecznych, promujących trwałe małżeństwo i rodzinę jako podstawę społeczeństwa,
  • współpracą z administracją centralną i samorządową w obszarze wspierania rodziny,
  • działaniami na rzecz: wolności, poszanowania godności i praw człowieka, wartości rodzinnych, humanitaryzmu oraz solidarności międzyludzkiej.
  • przeciwdziałaniem zjawiskom, które zagrażają lub godzą w moralność publiczną i dobre obyczaje,
  • inspirowaniem oraz realizacją inicjatyw wspierających i wzmacniających instytucję rodziny i małżeństwa.

Za idealny model rodziny uważamy trwałe małżeństwo złożone z kobiety, mężczyzny oraz dzieci.

 

Statut Fundacji: [Pobierz]

Mama i Tata Logo

Fundacja Mamy i Taty

biuro@mamaitata.org.pl
tel: +48 519366644

facebook
by e-smart.pl