Informacje
o fundacji

Fundacja Mamy i Taty powstała w 2010 roku w obronie swobody wypowiedzi i ochrony dzieci przed działaniami antyrodzinnymi.

Czym się zajmujemy?

 • promocją małżeństwa i rodziny w dyskursie społecznym,
 • prowadzeniem badań i analiz problemów oraz zjawisk dotyczących społeczeństwa i rodziny,
 • prowadzeniem kampanii społecznych, promujących trwałe małżeństwo i rodzinę jako podstawę społeczeństwa,
 • współpracą z administracją centralną i samorządową w obszarze wspierania rodziny,
 • działaniami na rzecz: wolności, poszanowania godności i praw człowieka, wartości rodzinnych, humanitaryzmu oraz solidarności międzyludzkiej.
 • przeciwdziałaniem zjawiskom, które zagrażają lub godzą w moralność publiczną i dobre obyczaje,
 • inspirowaniem oraz realizacją inicjatyw wspierających i wzmacniających instytucję rodziny i małżeństwa.

 

Za idealny model rodziny uważamy trwałe małżeństwo złożone z kobiety, mężczyzny oraz dzieci.
  Mama i Tata Logo

  Fundacja Mamy i Taty

  biuro@mamaitata.org.pl
  tel: +48 519366644

  facebook
  by e-smart.pl