Czym jest fundusz alimentacyjny?

(…) dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny, konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie…

Pomóż zobaczyć lepszy świat. Bezpłatne badania optometryczne.

Szanowni Państwo, Dzięki Wam udało się zebrać na rzecz uchodźców z Ukrainy ponad 17 000 PLN. Przygotowaliśmy we współpracy Cafe Furkot z ulicy Chłodnej 2/18 ponad 700 posiłków, które przekazaliśmy do Punktu Recepcyjnego Torwar w Warszawie. Wiemy, że jednym ze współczesnych problemów są kwestie związane ze wzrokiem i jego wadami. Środki, które nam pozostały z…

Becikowe – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

            Oto prawdziwa historia z orzeczniczego życia wzięta. Pani X pewnego dnia, późnym już wieczorem źle się poczuła. Zaczęły jej dokuczać bardzo silne bóle brzucha, których nie udało się uśmierzyć żadnymi środkami przeciwbólowymi. Kiedy kobieta z bólu zaczęła niemalże tracić przytomność, wezwano pogotowie. Przybyły na miejsce lekarz po zbadaniu pacjentki orzekł, że właśnie zaczął się…

(Nie)proszona wizyta – wywiad środowiskowy jako podstawowy środek dowodowy w postępowaniach w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej

Gość w dom, Bóg w dom! – jak mówi ludowa mądrość. Truizmem jest stwierdzenie, że istotnie lubimy gości… Są jednak takie wizyty, których nie oczekujemy, których się obawiamy, które budzą nasz niepokój. Są one jednak konieczne, a ich ewentualne unikanie może mieć poważne i negatywne skutki.             Pomoc społeczna udzielana jest na zasadzie subsydiarności, czyli…

Określenie pochodzenia dziecka – skąd wiadomo kto jest rodzicem dziecka w świetle prawa

Regulacje prawne dotyczące określenia pochodzenia dziecka, tzn. ustalenia, kto jest matką, a kto ojcem dziecka, należą do najbardziej skomplikowanych w prawie rodzinnym. Okazuje się, że to, co na pozór oczywiste, jest trudne do opisania językiem prawa. Ponadto zręby obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących pochodzenia dziecka, powstawały w czasach, w których nie był jeszcze stosowany dowód z…

Ustrój przymusowy – zagrożenie czy ochrona majątku

Powszechnie wiadomo, że małżonkowie mogą kształtować swój ustrój majątkowy. Czynią to zawierając majątkową umowę małżeńską (intercyzę) lub pozostawiając ustrój, który preferuje ustawodawca (wspólność ustawową). Oprócz tych typowych sytuacji ustawodawca przewidział jednak również unormowania, które znajdują zastosowanie wyjątkowo i determinują ustrój majątkowy w sposób niezależny od woli obojga lub jednego z małżonków. W przypadkach tych mówimy…

Ustrój rozdzielności z wyrównaniem dorobków – alternatywa dla ustroju wspólności ustawowej?

W artykule dotyczącym umownych małżeńskich ustrojów majątkowych zwrócono uwagę na to, że wybór jednego z nich bywa niełatwy dla małżonków. Wiąże się bowiem z rezygnacją z zalet ustroju ustawowego, a nie zawsze daje oczekiwane korzyści, zwłaszcza w zakresie uchronienia się przed odpowiedzialnością za długi małżonka. Mając na względzie te problemy, ustawodawca dokonał w 2004 r.…

Majątkowa umowa małżeńska (intercyza) – co obejmuje i po co ją zawierać

Małżonkom, którzy zawierają majątkową umowę małżeńską (intercyzę), mogą przyświecać różne cele. Chęć ustanowienia innego majątkowego ustroju małżeńskiego niż ustawowy może wynikać np. ze względów gospodarczych, czyli prowadzenia przez jednego lub oboje małżonków działalności gospodarczej. Podejmując decyzję o ustanowieniu ustroju umownego, trzeba jednak przede wszystkim zdawać sobie sprawę: z czego się rezygnuje (1), jaka jest istota…

Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej małżonków za zobowiązania – jakie jest ryzyko pozostawania we wspólności majątkowej

Zawarcie związku małżeńskiego, a co za tym idzie nawiązanie ścisłych relacji majątkowych z drugą osobą, może wiązać się z obawami o bezpieczeństwo finansowe, np. wtedy gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Małżonkowie poszukują niekiedy w takich sytuacjach rozwiązań polegających na przyjęciu innego, umownego ustroju majątkowego. To z kolei prowadzić może do pozbawienia małżeństwa ochronnej…

Zasady zarządu majątkiem wspólnym w ustroju wspólności ustawowej – kiedy należy działać razem, a kiedy samodzielnie

Pozostawanie małżonków w ustroju wspólności ustawowej, a co za tym idzie posiadanie majątku wspólnego, prowadzi do powstania wielu pytań dotyczących przede wszystkim swobody w samodzielnym dysponowaniu wspólnymi prawami – małżonkowie powinni wiedzieć do jakich działań są uprawnieni. Przed omówieniem tych zasad warto wskazać, w jaki sposób prawo rodzinne definiuje zarząd majątkiem wspólnym. Otóż jego wykonywanie…

facebook
by e-smart.pl