Dobre wiadomości z Fundacji Mamy i Taty

Szanowni Przyjaciele,   Spieszę do Państwa z kilkoma dobrymi wiadomościami. Na początku maja odnowiliśmy naszą stronę internetową serwisrodzinny.pl Znajdziecie na niej Państwo użyteczne i interesujące artykuły dotyczące budowania relacji, rozwiązywania kryzysów, wychowania dzieci oraz istotne z punktu widzenia rodzin informacje z kraju. Na  stronie znajdziecie Państwo 40 Certyfikatów Mamy i Taty stanowiących naszą rekomendację dla…

Zaburzenia zachowania (CD) u dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania (CD – conduct disorder) stanowią złożony zespół problemów emocjonalnych oraz dotyczących ogólnego postępowania dzieci i młodzieży. Dziecko z CD, jak podkreśla Urszula Oszwa, psycholog i adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie, ma poważne trudności z opanowaniem i przestrzeganiem zasad moralnych oraz zachowaniem się w sposób akceptowany społecznie. Nie uznaje…

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze (ODD) u dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania rozpoznaje się, gdy dziecko lub nastolatek w powtarzalny sposób przekracza normy społeczne, a nawet łamie prawo. U dzieci nasilenie takich zachowań bywa zwykle nieco mniejsze i nie przekracza norm prawnych – rozpoznaje się wtedy zaburzenia opozycyjno-buntownicze. U nastolatków jednak posuwają się one nawet poza granice łamania prawa. Zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze występują…

Lęk przed separacją w dzieciństwie. Czym jest? Jak sobie z nim radzić?

Lęk separacyjny jest zaburzeniem, które zwykle pojawia się u dzieci. Lęk separacyjny to wyolbrzymione obawy przed rozstaniem z najbliższymi, którym niejednokrotnie towarzyszą objawy fizyczne jak np. wymioty czy zaburzenia snu. Lęk separacyjny, określany także anglojęzycznym skrótem SAD (separation anxiety disorder), zaliczany jest do  najczęściej występujących form zaburzeń lękowych. Jest to chorobliwa, niewspółmierna do sytuacji obawa…

Seksualne zaburzenia kompulsywne – nowa, groźna choroba

Kompulsywne zachowania seksualne w czerwcu 2018 roku po raz pierwszy pojawiły się w klasyfikacji chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Trafiły tam m.in. dzięki badaniom, psychologa dr. hab. Mateusza Goli nad podstawami tego zaburzenia. Psycholog w rozmowie z publicystką naukową Ludwiką Tomalą opowiada, że aż 80% osób, które zgłaszają się po pomoc w związku z problematyczną…

Nieletni i hazard

Jednym z celów nowelizacji ustawy o grach losowych było zapewnienie bardziej skutecznej ochrony nieletnich przed hazardem. Od 1 kwietnia 2017 r. polega ona nie tylko na ustawowym zakazie wstępu do ośrodków gier i punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, ale także na obowiązku weryfikacji wieku graczy, uczestniczących w grach online. Osoby niepełnoletnie należą do grupy, która jest…

Ustrój wspólności ustawowej – co jest czyje w małżeństwie

Ustrój ustawowy jest preferowany przez ustawodawcę. Wyrazem tej preferencji jest reguła, zgodnie z którą obowiązuje on małżonków, o ile nie podejmą odmiennej decyzji wyrażonej w intercyzie – majątkowej umowie małżeńskiej. Wybór ustawodawcy wynika z konsekwentnie realizowanej w przepisach prawa rodzinnego zasady równości małżonków oraz ze wszech miar słusznego założenia, że przyczynianie się do zaspokajania potrzeb…

Majątkowe ustroje małżeńskie – czym są i jak wybrać najlepszy dla siebie

Przez zawarcie związku małżeńskiego między małżonkami powstaje złożony system obowiązków i praw o charakterze majątkowym. Należy na wstępie zaznaczyć, że określenie „małżeński ustrój majątkowy” nie obejmuje ich wszystkich. Istnieją obowiązki i prawa majątkowe, które są niezależne od tego ustroju, co więcej, małżonkowie nie mogą ich modyfikować. Wśród tego rodzaju praw wymienić należy: obowiązek przyczyniania się…

Odwołanie od decyzji administracyjnej – jak je sporządzić?

Kiedy na studiach prawniczych omawiamy wraz ze studentami gwarancje procesowe, ich wagę i znaczenie dla jednostki, często proponujemy taką oto zabawę – eksperyment. Piszemy na tablicy frazę Idę do sadu i prosimy studentów o opisanie swoich odczuć. Wówczas – zwykle – mówią oni, iż pierwsze emocje, jakie pojawiają się po przeczytaniu tego zdania to: spokój,…

Niemajątkowe prawa i obowiązki wynikające z zawarcia małżeństwa – czy może istnieć prawny nakaz miłości?

Kiedy rozpatrujemy prawne obowiązki wynikające z zawarcia związku małżeńskiego, zazwyczaj w pierwszej kolejności przychodzą nam na myśl te, które mają wymiar majątkowy, a przez to bardziej uchwytny, możliwy do wyrażenia w pieniądzach. Lektura przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prowadzi jednak do wniosku, że ustawodawca istotne znaczenie przypisuje również prawom niemajątkowym. Na pierwszy rzut oka może…

facebook
by e-smart.pl