Start warsztatów Fundacji Mamy i Taty

Komunikat prasowy Fundacji Mamy i Taty   W dniu 17 listopada 2022 roku odbyła się konferencja prasowa Fundacji Mamy i Taty inaugurująca  „Warsztaty motywacyjne dla małżeństw z dziećmi oraz narzeczonych”. Prezes Fundacji, socjolog, Marek Grabowski powiedział, że dwa lata pandemii i rok wojny ponownie unaoczniły nam wszystkim, że rodzina jest kluczowym elementem poczucia bezpieczeństwa, wsparcia…

Pomoc na start… Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem rodzinnym, którego głównym celem jest wsparcie finansowe dzieci. Ich przyznanie jest obligatoryjne, co oznacza, że jeżeli wnioskodawca spełni kryteria ustawowe, zasiłek rodzinny jest mu należny. W szczególności ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, ustalonego na poziomie 674,00 zł na osobę w rodzinie, chyba że członkiem rodziny…

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Niektóre samotne mamy i niektórzy samotni ojcowie nie lubią określenia, iż są samotni, nawet gdy czasem w codzienności tę samotność odczuwają i zmagają się z nią. Wolą, gdy mówi się o nich, że są samodzielni. Warto zauważyć, że słowo to opisuje dwie postawy – ktoś jest sam, lecz jednocześnie jest dzielny. Ten heroizm jest nie…

Przysposobienie – dla dobra rodziców czy dziecka?

Przysposobienie (adopcja) jest obecne w systemach prawnych od wieków. Warto wiedzieć, że historycznie instytucja ta pełniła całkiem odmienne funkcje niż obecnie. Realizowała cele dynastyczne, rodowe czy nawet majątkowe. Jest charakterystyczne, że w minionych czasach przysposobić (adoptować) można było osobę pełnoletnią. Mówiąc najkrócej – adopcja służyła celom dorosłych. Współcześnie w debacie publicznej dość często przysposobienie jest…

Piecza zastępcza – wróg czy przyjaciel rodziców

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej kojarzone jest ze skrajnymi sytuacjami, w których dobro dziecka przemawiało za umieszczeniem go poza rodziną naturalną. Jest to z reguły równoznaczne z nienależytym wykonywaniem władzy rodzicielskiej przez rodziców i zdecydowanie negatywną oceną ich postępowania. Warto jednak zaznaczyć, że pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej) ma – przynajmniej…

Rodzina w kryzysie a wykonywanie władzy rodzicielskiej

Kryzys rodziny to pojęcie pozaprawne, którym można określić bardzo wiele sytuacji. W osobnym artykule omówione zostały środki ingerencji sądu opiekuńczego, które mogą być stosowane w razie nieprawidłowości w wykonywaniu przez rodziców władzy rodzicielskiej. W tym miejscu natomiast omówione zostaną instrumenty prawne, które mogą zostać wykorzystane w przypadku dezintegracji więzów rodzinnych między rodzicami, wpływającej na ich…

Prawo do kontaktów z dzieckiem – czym różni się od władzy rodzicielskiej

Polskie prawo rodzinne określa obowiązki i prawa rodziców oraz dzieci w dość złożony sposób. Stosunki te nie są ujęte w ramach jednej konstrukcji prawnej, lecz za pomocą kilku tzw. instytucji prawnych, wśród których należy przede wszystkim wymienić władzę rodzicielską, prawo do kontaktów z dzieckiem, czy obowiązek alimentacyjny. Takie ujęcie sprawia, że prawa te powinny być…

Skutki niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej – kiedy interweniuje sąd opiekuńczy

Interwencja sądu rodzinnego w zakresie władzy rodzicielskiej, zapewne z uwagi na typowy przekaz medialny, kojarzona jest przede wszystkim z drastycznymi przypadkami niewłaściwego i zasługującego na potępienie postępowania rodziców względem dziecka. Funkcja i zadania sądu rodzinnego daleko jednak wykraczają poza takie sytuacje, a jego reakcja nie ma charakteru penalnego (karnego), lecz jest podejmowana ze względu na…

Nasze prawa w urzędzie – zasada informowania

Czego mamy prawo wymagać od urzędnika na przykładzie spraw z zakresu wsparcia socjalnego Rosyjski car Piotr I w ukazie z 1708 r. miał zawrzeć frazę, iż Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego. Cytat ten często jest przywoływany w kontekście relacji, jaka winna łączyć…

Bezpłatna konferencja: „Harmonia Życia Zawodowego i Rodzinnego a Bezpieczeństwo i Rozwój Dzieci”.

Szanowni Państwo,   Mam przyjemność zaprosić Was do udziału w konferencji „Harmonia Życia Zawodowego i Rodzinnego a Bezpieczeństwo i Rozwój Dzieci”. Więzi rodzinne z dziećmi są jednym z czynników, które najlepiej chronią dzieci przed zachowaniami ryzykownym. Celem Work-Life Balance jest zachowanie równowagi miedzy pracą i życiem rodzinnym, tak by żaden z tych elementów nie był…

facebook
by e-smart.pl