Będę strażakiem! Czyli o podarowaniu dzieciom wolności wyboru

Będę strażakiem! Czyli o podarowaniu dzieciom wolności wyboru dr Paulina Michalska Założę się, że chociaż raz w życiu rodzice, ciocie, wujkowie lub ktokolwiek inny w waszym otoczeniu powiedział o waszym dziecku coś w rodzaju: „O! To będzie zawodowy piłkarz!” albo: „Ona jest urodzonym chirurgiem – w ogóle nie boi się widoku krwi”. Brzmi znajomo? U…

Czy pomoc bliźnim uszlachetnia?

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Michałem Owczarskim dotyczącej pomocy potrzebującym. Jak pomagać, jak uczyć dzieci pomagania.   Zdjęcie: pixabay.com

A jeśli połączyć spacer z lekcją przyrody?

A jeśli połączyć spacer z lekcją przyrody? prof. Jakub Isański Ktoś zauważył przed laty, że dziecko kończące szkołę podstawową dobrze zna i rozumie budowę pojedynczej komórki, ale nie potrafi rozróżnić i nazwać gatunków drzew i krzewów rosnących wokół szkolnego boiska. Jeżeli faktycznie tak jest, to nie ma lepszej okazji do uzupełnienia tych braków, jak spacery…

Serdecznie polecam… wiersze dla dzieci

Serdecznie polecam… wiersze dla dzieci Monika Chilewicz Zaryzykuję stwierdzenie, że ze świecą szukać osób z pokolenia dzisiejszych rodziców, którzy nie wychowywali się na wierszach dla dzieci. Kto z nas nie recytował w dzieciństwie Lokomotywy, Rzepki czy Ptasiego radia? Kto z ręką na sercu powie, że na widok garnka z wywarem na zupę nigdy nie pomyślał…

Wychowawcza rola wolontariatu

Wychowawcza rola wolontariatu Anna Magdalena Andrzejewska „Społeczeństwo to suma jednostek, nie mogących funkcjonować wyłącznie jako jednostki” (Stefan Kisielewski „Kisiel”, Rzeczy najmniejsze).   To oznacza, ni mniej ni więcej, że ludzie są istotami społecznymi, które muszą funkcjonować w lepiej lub gorzej zorganizowanej grupie, a grupa ludzi to konieczność pomagania i uzyskiwania pomocy. To jak świadomość, że…

Problematyczne zachowania młodych dziewcząt w czasie pandemii – zaburzony obraz samych siebie

Problematyczne zachowania młodych dziewcząt w czasie pandemii – zaburzony obraz samych siebie dr Sabina Zalewska Profesor Maria Jarymowicz twierdzi, że dowiadywanie się czegoś o sobie, rozumienie siebie, polega na identyfikowaniu, rozpoznawaniu siebie, odróżnianiu „ja” od „nie-ja”, co pozostaje w ścisłym związku z obecnością innych ludzi stanowiących bliższe lub dalsze otoczenie. Podstawą takiej kategoryzacji jest porównywanie…

Skąd wziął się kryzys demograficzny w Polsce

Skąd wziął się kryzys demograficzny w Polsce dr Krzysztof Szwarc Liczba mieszkańców Polski wynosi (według szacunków GUS) nieco ponad 38,3 mln. Żyjemy w czasach, gdy Polaków jest najwięcej w historii, nigdy wcześniej (nawet w okresie funkcjonowania Rzeczpospolitej Obojga Narodów) nasz kraj nie liczył tak dużej liczby ludności. Czy zatem mówienie o kryzysie demograficznym jest na…

Kształtowanie postaw wobec seniorów

Kształtowanie postaw wobec seniorów Anna Magdalena Andrzejewska Starzenie się to ostatni etap cyklu życia. Wywołuje silne emocje właściwie w każdym wieku. Seniorzy mówią, że Bogu starość nie wyszła, nie mogąc pogodzić się z własnymi ograniczeniami. Dorośli w sile wieku, często zapracowani i zajęci swoimi sprawami, nie mają cierpliwości wobec osób starszych w swoim otoczeniu. Tendencja…

Jak wychować asertywne dziecko

Jak wychować asertywne dziecko Dominika Wielkiewicz Niemalże każdy rodzic, patrząc na swoje nowo narodzone dziecko myśli o tym, aby w przyszłości traktowało siebie i innych z szacunkiem, by nie bało się być sobą, spełniało swoje marzenia, realizowało talenty, a także zaspokajało własne potrzeby przy jednoczesnym stawianiu granic. Jednym słowem chcemy, aby nasze dzieci były asertywne.…

by e-smart.pl