Czy książki mogą budzić pasje inne niż czytelnicza?

Gdy wyobrażamy sobie osobę z książkową pasją, widzimy człowieka leżącego na wygodnej kanapie lub umoszczonego w ulubionym fotelu, zatopionego w lekturze, niedostrzegającego świata poza nią. Być może dlatego też istnieją rodzice, którzy nie zauważają potrzeby, a wręcz unikają zachęcania dzieci do sięgnięcia po książkę…

Dziadki dziatkom – międzypokoleniowy przekaz wartości

Wychowanie jest zawsze związane z systemem wartości. Warto zatem zatrzymać się nad pytaniem: kto jest przekaźnikiem tych wartości? Oprócz rodziców, szkoły, grupy rówieśniczej występuje jeszcze jedno ogniwo: dziadkowie. Oczywiście, kreatorem procesu wychowania winni być rodzice, ale dziadkowie mogą stanowić istotne wsparcie. Ich zadanie, to „bycie w…

Bożonarodzeniowe rodzinne tradycje

Uwielbiam święta Bożego Narodzenia. Przygotowujemy się do nich całą rodziną już od dwunastego listopada, czyli według tradycji staropolskiej. Gęsina na świętego Marcina była bowiem w polskiej tradycji ostatnim sytym posiłkiem przed adwentem, który trwał – jak Wielki Post – czterdzieści dni i również był czasem postu zakończonego postną Wigilią…

Małżonkowie żyją dłużej niż osoby samotne. Czy stoi za tym serce?

Potrzeba serca, która nazywa się potrzebą przynależności, jest jedną z podstawowych potrzeb ludzkich, której zaspokojenie przyczynia się do wzrostu dobrego samopoczucia (Isabel Briggs Myers, 2007), a dzięki temu – zdrowia. Zadowolenie z życia w większym stopniu zależy od spełnienia w relacji…

Empatia w życiu małżeńskim

Zjawisko empatii było znane na długo przed nadaniem mu nazwy. Nazwa ta pojawiła się na początku XX wieku. Termin „empatia” jest ekwiwalentem niemieckiego pojęcia „Einfuhlung” – „wczuwanie się”; został przełożony na język angielski jako empatia, wzorowany na sympatii i wprowadzony do psychologii. Najbardziej rozpowszechnione w psychologii osobowości i…

Trochę inne to Boże Narodzenie, ale wciąż rodzinne…

Jest tyle ważnych spraw, z których musieliśmy w tym roku zrezygnować, choć na szczęście wciąż pozostały te najważniejsze i niezmienne. Boże Narodzenie. Pewnie szybciej skończyliśmy przedświąteczne zakupy. Pewnie powiesiliśmy mniej ozdób. Może mniej prezentów znajdziemy pod choinką. To w sumie niewielka strata, bo od lat…

Jak wspólny rodzinny obiad zmienia… życie nastolatków

Jakiś czas temu, gdy przeglądałem badania i dane dotyczące różnych aspektów życia rodzinnego, natknąłem się na wyniki, które dotyczą rzeczy wydawałoby się tak banalnej, że aż trudno uwierzyć, by mogła w sposób zasadniczy decydować o ludzkich losach. Chodzi o rodzinny obiad, który zjadany jest…

Nowe technologie – problem czy szansa w naszych rodzinach?

Czy ktoś z nas może sobie wyobrazić życie bez smartfona, bez komputera albo nawet jeden dzień bez Internetu? Nawet jeżeli dorośli czytelnicy zastawiali się choć chwilę nad odpowiedzią, to w przypadku młodzieży odpowiedź jest zapewne oczywista: nie ma takiej możliwości. Nowe technologie są…

Rodzina wobec wyzwań obecnych czasów

Rodzina podlega różnorakim przeobrażeniom. Zmieniają się realizowane modele życia rodzinnego, przekształceniom ulegają relacje wewnątrzrodzinne. Wynika to m.in.: ze wzrostu liczby rozwodów oraz liczby osób samotnie wychowujących dzieci, z opóźniania decyzji małżeńskich oraz wstrzymywania się od prokreacji lub całkowitej rezygnacji z posiadania dzieci, a także z coraz większej…

by e-smart.pl