Jednoczenie, służenie radą, wychowywanie..? – jakie zadania mają dziadkowie

Badania poświęcone systemom wartości społeczeństwa polskiego wskazują, że co ile centralną wartością każdego człowieka jest on sam, to kolejną w hierarchii jest jednak rodzina, traktowana przez daną osobę jako „poszerzone ja”. Owo doniosłe znaczenie rodziny potwierdzają rozliczne badania poświęcone wartościom ukierunkowującym ludzkie życie:…

Seniorzy – dar dla rodziny

Polska jest jednym z krajów, w których odsetek osób starszych jest coraz wyższy. W roku 2002 osób po sześćdziesiątym roku życia było około 17 procent, a powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia 12,75 procent społeczeństwa jest opieka nad ludźmi starszymi, chorymi i słabszymi, a nie utrudnianie im, już…

Jak przejąć kontrolę nad rodzinnymi finansami – praktyczne porady

Prawa ekonomii działają nie tylko na światowych giełdach towarowych i finansowych rynkach. Powszechnie przyjmuje się, że powiązania między zjawiskami ekonomicznymi decydują o rozwoju albo upadku zarówno wielkich koncernów, jak i najmniejszych, jednoosobowych przedsiębiorstw. Nieco mniej popularny jest pogląd, że reguły rządzące życiem gospodarczym w…

Strój nastolatek

Moda dla nastolatek to coś bardzo ważnego. U dziewcząt zainteresowanie nią wiąże się zwykle z okresem dojrzewania, częstszym spoglądaniem w lustro, chęcią podkreślenia swojej indywidualności lub przynależności do jakiejś grupy rówieśniczej. Nie dziwmy się więc, że w okresie, gdy dziecko kontestuje nasze wartości, poszukuje siebie, nie będzie ubierało się tak, jak…

O bliskości słów kilka…

Pierwotnym doświadczeniem człowieka jest bliskość. Zaczyna się już ona w łonie matki. Bliskość nie dotyczy tylko sfery seksualnej, ale poczucie więzi psychicznej i uczuciowej. Pragnienie bliskości zawiera w sobie zarówno ciekawość drugiego człowieka, jak i potrzebę przygarnięcia, schronienia – podobnie jak w dzieciństwie. Bliskość jest zarówno pozostawaniem w…

Mniej nowo narodzonych dzieci w Polsce przy wzroście wskaźnika dzietności?

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące sytuacji demograficznej w Polsce za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku kalendarzowego. Niestety, widoczna w poprzednich miesiącach tendencja pogłębiania się kryzysu demograficznego utrzymuje się. We wrześniu zarejestrowano 32 tys. urodzeń, o 1,5 tys. więcej niż w…

Jaki styl wychowawczy preferujemy w naszych rodzinach?

System wartości preferowany przez rodziców jest ważny, ponieważ to na nim młode pokolenie wzrasta i kształtuje swoje ideały. Zmiany zachodzące w polskich rodzinach są uwarunkowane wieloma przekształceniami. Wyrażają się one między innymi w zmianie modelu wychowania w rodzinie ze skrajnie patriarchalnego w kierunku demokratycznego. Jakość…

Do czego służą książki „wypatrywanki”?

Książki – wypatrywanki to dla mnie jedno z najciekawszych odkryć ostatniej dekady. Nie jest to jeszcze wprawdzie termin powszechnie używany, ukuła go jedna z moich koleżanek księgarek, natomiast uważam, że świetnie oddaje ideę i warto by go spopularyzować. Otóż wypatrywanki to książki, w których ilustracje znacznie przeważają nad…

by e-smart.pl