Bezpłatna konferencja: „Harmonia Życia Zawodowego i Rodzinnego a Bezpieczeństwo i Rozwój Dzieci”.

Szanowni Państwo,   Mam przyjemność zaprosić Was do udziału w konferencji „Harmonia Życia Zawodowego i Rodzinnego a Bezpieczeństwo i Rozwój Dzieci”. Więzi rodzinne z dziećmi są jednym z czynników, które najlepiej chronią dzieci przed zachowaniami ryzykownym. Celem Work-Life Balance jest zachowanie równowagi miedzy pracą i życiem rodzinnym, tak by żaden z tych elementów nie był…

Jak pomagać, aby nie szkodzić – zasada pomocniczości w systemie pomocy społecznej

Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Pewnego dnia przychodzi do nas sąsiad. Nie znamy go zbyt dobrze, lecz słyszeliśmy, że od dawna jest bezrobotny. Podobno ma także chorą przewlekle żonę i syna sprawiającego niemało kłopotów wychowawczych. Wizyta naszego znajomego okazuje się nie być bezinteresowną, gdyż przyszedł on prosić nas o pieniądze. Wyjaśnia, że rehabilitacja żony pochłonęła…

Specjalny zasiłek opiekuńczy jako wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem nieco zapomnianym. Rodzi się pytanie, dlaczego zapomnianym? W jakim sensie? W takim oto, że ma konkurencję w postaci świadczenia pielęgnacyjnego. Ale zacznijmy od początku. Na mocy przepisu art. 143 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593), zmieniającego ustawę…

Rodzina, ach rodzina – ujęcie rodziny w ustawie o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz.2268 ze zm.), dalej: u.p.s, zawiera legalną definicję rodziny. Oznacza to, że wolą ustawodawcy jest, aby na gruncie przywołanego aktu prawnego pojęcie to rozumieć w sposób specyficzny, charakterystyczny i właściwy dla systemu pomocy społecznej. Ratio legis (uzasadnienie) takiego…

Utrata lub ograniczenie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

            Współpracować, współdziałać, współtworzyć. Inaczej: działać wspólnie z kimś, przyczyniać się do czegoś, funkcjonować w powiązaniu z innymi[1].  Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej uzależnione jest od postawy osoby, która tę pomoc otrzymuje lub się o nią ubiega. Od jej zaangażowania, aktywności, poszukiwania rozwiązań, nastawienia do życia, interakcji z pracownikiem socjalnym. Bierność, pasywność, niechęć do podjęcia…

Czym jest fundusz alimentacyjny?

(…) dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny, konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie…

Pomóż zobaczyć lepszy świat. Bezpłatne badania optometryczne.

Szanowni Państwo, Dzięki Wam udało się zebrać na rzecz uchodźców z Ukrainy ponad 17 000 PLN. Przygotowaliśmy we współpracy Cafe Furkot z ulicy Chłodnej 2/18 ponad 700 posiłków, które przekazaliśmy do Punktu Recepcyjnego Torwar w Warszawie. Wiemy, że jednym ze współczesnych problemów są kwestie związane ze wzrokiem i jego wadami. Środki, które nam pozostały z…

Becikowe – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

            Oto prawdziwa historia z orzeczniczego życia wzięta. Pani X pewnego dnia, późnym już wieczorem źle się poczuła. Zaczęły jej dokuczać bardzo silne bóle brzucha, których nie udało się uśmierzyć żadnymi środkami przeciwbólowymi. Kiedy kobieta z bólu zaczęła niemalże tracić przytomność, wezwano pogotowie. Przybyły na miejsce lekarz po zbadaniu pacjentki orzekł, że właśnie zaczął się…

(Nie)proszona wizyta – wywiad środowiskowy jako podstawowy środek dowodowy w postępowaniach w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej

Gość w dom, Bóg w dom! – jak mówi ludowa mądrość. Truizmem jest stwierdzenie, że istotnie lubimy gości… Są jednak takie wizyty, których nie oczekujemy, których się obawiamy, które budzą nasz niepokój. Są one jednak konieczne, a ich ewentualne unikanie może mieć poważne i negatywne skutki.             Pomoc społeczna udzielana jest na zasadzie subsydiarności, czyli…

facebook
by e-smart.pl