Zaproszenie na Konferencję – Rodzina: Potrzeby na dziś, wyzwania na jutro!

Szanowni Państwo,

 

W imieniu swoim oraz Pana Andrzeja Pietrasika – Burmistrza Płońska – zapraszam Państwa do udziału w konferencji:

Rodzina: Potrzeby na dziś, wyzwania na jutro!

Konferencja odbędzie się jutro, 21 marca 2024 w Płońsku, o godzinie 10:00, w Miejskim Centrum Kultury na Płockiej 50.

Można w niej również uczestniczyć on-line poprzez link: https://www.youtube.com/watch?v=n2nj6FZLEXs

 

10.30

Dorota Bojemska – Kultura i więzi rodzinne w lokalnej profilaktyce uzależnień

 

11.00

Marek Grabowski – budowanie silnej rodziny i rozwiązywanie kryzysów rodzinnych – remedium na problem uzależnień

 

11.30

Janusz Wardak – ojciec fundament czy destruktor rodziny

 

12.30

Michał Kot – samotność. Nowa plaga dzisiejszych czasów – konsekwencje dla osób uzależnionych i skali zjawiska

 

13:00

Panel dyskusyjny: Monika Chilewicz – moderator, Anna Andrzejewska, Joanna Napieraj, przedstawiciele Płońska

Nowe drogi rozwiązywania starych problemów. Holistyczne spojrzenie na zjawisko uzależnień.

 

14.30 podsumowanie konferencji

 

Gorąco zachęcam do uczestnictwa. Jestem przekonany, że wystąpienia będą interesujące.

 

Pozdrawiam Państwa,

 

Marek Grabowski

 

facebook
by e-smart.pl