Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej małżonków za zobowiązania – jakie jest ryzyko pozostawania we wspólności majątkowej

Zawarcie związku małżeńskiego, a co za tym idzie nawiązanie ścisłych relacji majątkowych z drugą osobą, może wiązać się z obawami o bezpieczeństwo finansowe, np. wtedy gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Małżonkowie poszukują niekiedy w takich sytuacjach rozwiązań polegających na przyjęciu innego, umownego ustroju majątkowego. To z kolei prowadzić może do pozbawienia małżeństwa ochronnej…

Ustrój wspólności ustawowej – co jest czyje w małżeństwie

Ustrój ustawowy jest preferowany przez ustawodawcę. Wyrazem tej preferencji jest reguła, zgodnie z którą obowiązuje on małżonków, o ile nie podejmą odmiennej decyzji wyrażonej w intercyzie – majątkowej umowie małżeńskiej. Wybór ustawodawcy wynika z konsekwentnie realizowanej w przepisach prawa rodzinnego zasady równości małżonków oraz ze wszech miar słusznego założenia, że przyczynianie się do zaspokajania potrzeb…

Majątkowe ustroje małżeńskie – czym są i jak wybrać najlepszy dla siebie

Przez zawarcie związku małżeńskiego między małżonkami powstaje złożony system obowiązków i praw o charakterze majątkowym. Należy na wstępie zaznaczyć, że określenie „małżeński ustrój majątkowy” nie obejmuje ich wszystkich. Istnieją obowiązki i prawa majątkowe, które są niezależne od tego ustroju, co więcej, małżonkowie nie mogą ich modyfikować. Wśród tego rodzaju praw wymienić należy: obowiązek przyczyniania się…

facebook
by e-smart.pl