Piecza zastępcza – wróg czy przyjaciel rodziców

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej kojarzone jest ze skrajnymi sytuacjami, w których dobro dziecka przemawiało za umieszczeniem go poza rodziną naturalną. Jest to z reguły równoznaczne z nienależytym wykonywaniem władzy rodzicielskiej przez rodziców i zdecydowanie negatywną oceną ich postępowania. Warto jednak zaznaczyć, że pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej) ma – przynajmniej…

Rodzina w kryzysie a wykonywanie władzy rodzicielskiej

Kryzys rodziny to pojęcie pozaprawne, którym można określić bardzo wiele sytuacji. W osobnym artykule omówione zostały środki ingerencji sądu opiekuńczego, które mogą być stosowane w razie nieprawidłowości w wykonywaniu przez rodziców władzy rodzicielskiej. W tym miejscu natomiast omówione zostaną instrumenty prawne, które mogą zostać wykorzystane w przypadku dezintegracji więzów rodzinnych między rodzicami, wpływającej na ich…

Prawo do kontaktów z dzieckiem – czym różni się od władzy rodzicielskiej

Polskie prawo rodzinne określa obowiązki i prawa rodziców oraz dzieci w dość złożony sposób. Stosunki te nie są ujęte w ramach jednej konstrukcji prawnej, lecz za pomocą kilku tzw. instytucji prawnych, wśród których należy przede wszystkim wymienić władzę rodzicielską, prawo do kontaktów z dzieckiem, czy obowiązek alimentacyjny. Takie ujęcie sprawia, że prawa te powinny być…

Skutki niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej – kiedy interweniuje sąd opiekuńczy

Interwencja sądu rodzinnego w zakresie władzy rodzicielskiej, zapewne z uwagi na typowy przekaz medialny, kojarzona jest przede wszystkim z drastycznymi przypadkami niewłaściwego i zasługującego na potępienie postępowania rodziców względem dziecka. Funkcja i zadania sądu rodzinnego daleko jednak wykraczają poza takie sytuacje, a jego reakcja nie ma charakteru penalnego (karnego), lecz jest podejmowana ze względu na…

facebook
by e-smart.pl