Ustrój przymusowy – zagrożenie czy ochrona majątku

Powszechnie wiadomo, że małżonkowie mogą kształtować swój ustrój majątkowy. Czynią to zawierając majątkową umowę małżeńską (intercyzę) lub pozostawiając ustrój, który preferuje ustawodawca (wspólność ustawową). Oprócz tych typowych sytuacji ustawodawca przewidział jednak również unormowania, które znajdują zastosowanie wyjątkowo i determinują ustrój majątkowy w sposób niezależny od woli obojga lub jednego z małżonków. W przypadkach tych mówimy…

Ustrój rozdzielności z wyrównaniem dorobków – alternatywa dla ustroju wspólności ustawowej?

W artykule dotyczącym umownych małżeńskich ustrojów majątkowych zwrócono uwagę na to, że wybór jednego z nich bywa niełatwy dla małżonków. Wiąże się bowiem z rezygnacją z zalet ustroju ustawowego, a nie zawsze daje oczekiwane korzyści, zwłaszcza w zakresie uchronienia się przed odpowiedzialnością za długi małżonka. Mając na względzie te problemy, ustawodawca dokonał w 2004 r.…

Majątkowa umowa małżeńska (intercyza) – co obejmuje i po co ją zawierać

Małżonkom, którzy zawierają majątkową umowę małżeńską (intercyzę), mogą przyświecać różne cele. Chęć ustanowienia innego majątkowego ustroju małżeńskiego niż ustawowy może wynikać np. ze względów gospodarczych, czyli prowadzenia przez jednego lub oboje małżonków działalności gospodarczej. Podejmując decyzję o ustanowieniu ustroju umownego, trzeba jednak przede wszystkim zdawać sobie sprawę: z czego się rezygnuje (1), jaka jest istota…

Zasady zarządu majątkiem wspólnym w ustroju wspólności ustawowej – kiedy należy działać razem, a kiedy samodzielnie

Pozostawanie małżonków w ustroju wspólności ustawowej, a co za tym idzie posiadanie majątku wspólnego, prowadzi do powstania wielu pytań dotyczących przede wszystkim swobody w samodzielnym dysponowaniu wspólnymi prawami – małżonkowie powinni wiedzieć do jakich działań są uprawnieni. Przed omówieniem tych zasad warto wskazać, w jaki sposób prawo rodzinne definiuje zarząd majątkiem wspólnym. Otóż jego wykonywanie…

facebook
by e-smart.pl