Edukacja równościowa i program „Równościowe przedszkole” ważniejszy niż konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Irena Lipowicz, w swoim wystąpieniu z dnia 29 kwietnia 2014 roku do Ministra Edukacji Narodowej, próbuje wyznaczyć granice konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Powołując się m.in. na wyroki Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uzasadnia pogląd, że wiedza przekazywana w szkole może być niezgodna z przekonaniami rodziców, bo ustalanie programu nauczania należy do kompetencji państwa, a Konstytucja nakłada na rodziców obowiązek szkolny do 18 roku życia dziecka. Wywodzi też dalej, że skoro podstawa programowa edukacji przedszkolnej zawiera treści dotyczące przełamywania tzw. stereotypów płciowych, to nie narusza ona konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Tym bardziej, że rodzice mają przecież prawo do wychowywania dzieci po zajęciach szkolnych i w weekendy – uważa Pani Rzecznik.

Program „Równościowe przedszkole”, o którym pisaliśmy kilka miesięcy temu, wpisuje się, zdaniem prof. Lipowicz, w normy polskiego i międzynarodowego prawa dotyczące tego obszaru.

Podpisz list do Pani Rzecznik z protestem w tej sprawie.

Pobierz pełną treść wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich.

facebook
by e-smart.pl