Zwalczanie nielegalnego handlu ukraińskimi dobrami kultury tematem sesji warsztatowej UNESCO w Warszawie

UNESCO – dzieła sztuki – Ukraina Zwalczanie nielegalnego handlu ukraińskimi dobrami kultury – to temat sesji warsztatowej UNESCO w Warszawie. W szkoleniu biorą udział urzędnicy, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz służb celnych państw graniczących z Ukrainą z Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Mołdawii, a także ukraińscy specjaliści – historycy sztuki i archeolodzy, przedstawiciele Interpolu, UNESCO, Światowej Organizacji Celnej oraz ICOM. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podkreślił, że Polska w ubiegłym wieku doświadczyła dotkliwych strat dziedzictwa kulturowego. Zaznaczył, że dziś szacuje się, że w czasie II wojny światowej z powodu ataku Niemiec i Rosji radzieckiej utraciliśmy ponad 500 tysięcy dzieł sztuki, a za utracone uważa się również np. 22 miliony książek. „Skala odniesionych strat powoduje, że do dziś zauważalna jest niezwykła aktywność Polski w zakresie ochrony dziedzictwa w zagrożeniu oraz restytucji dóbr kultury” – wyjaśniał. Minister Piotr Gliński przypomniał, że na kanwie naszych doświadczeń z II wojny światowej powstała Rekomendacja Warszawska, wskazująca zasady, jakimi należy się kierować przy odbudowie miejsc historycznych i światowego dziedzictwa zniszczonych w wyniku konfliktów zbrojnych. „Rekomendacja Warszawska niestety na nowo okazała się aktualna na początku 2022 roku” – dodał. Szef resortu kultury podkreślił, że jednym z zagrożeń, z jakimi przychodzi się mierzyć w pogrążonej wojną Ukrainie, jest nielegalny wywóz, obrót zabytkami ruchomymi. Dyrektor UNESCO do spraw kultury i sytuacji kryzysowych Krista Pikkat, podczas otwarcia sesji powiedziała, że od wybuchu wojny na Ukrainie kultura we wszystkich jej formach jest niszczona. Dodała, że w odpowiedzi UNESCO w ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i krajowymi wspiera ochronę bogatego dziedzictwa kulturowego tego kraju. Zaznaczyła, że UNESCO codziennie monitoruje, rejestruje i oszacowuje szkody wyrządzone ukraińskim dobrom kultury. Krista Pikkat podkreśliła, że organizacja zweryfikowała ponad 230 obiektów kultury na Ukrainie, które otrzymały status uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wojny. „Ciągłe zniszczenia, których świadkami jesteśmy na Ukrainie, podkreślają konieczność wzmocnienia środków przygotowawczych w celu ochrony jej dziedzictwa kulturowego, w szczególności przed grabieżą i nielegalnym handlem” – wyjaśniała. Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń służb granicznych, celników, przedstawicieli organów i instytucji państwowych oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych w zakresie zwalczania nielegalnego wywozu, przywozu i przenoszeniu własności dóbr kultury w związku z trwającą wojną w Ukrainie. W czasie wykładów wygłoszonych przez specjalistów z Ukrainy, uczestnikom warsztatu zostaną przedstawione najbardziej charakterystyczne dla dziedzictwa Ukrainy dobra kulturowe, które w sposób szczególny są obecnie narażone na niebezpieczeństwo grabieży i przemytu.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Woźniak/i pcz/w to/

facebook
by e-smart.pl