„Zorza czerwona” – słuchowisko w rocznicę napaści ZSRR na Polskę

Polskie Radio – słuchowisko – premiera Na przypadającą dziś 84. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę Teatr Polskiego Radia przygotował słuchowisko Tomasza Skilera „Zorza czerwona”. Przypomina ono nie tylko wydarzenia historyczne, ale również odsłania mechanizmy sowieckiej propagandy. Premiera po godzinie 21.00 w radiowej Jedynce. Zbrodniczy atak ZSRR na Polskę sowiecka propaganda starała się przedstawić od początku jako akt wyzwolenia, akt braterskiej pomocy i „samo dobro”. W ten sposób określał go w przemówieniu w Moskwie minister spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow, którego podpis widniał pod tajnym protokołem w sprawie rozbioru Polski. Kilka tygodni później odbył się słynny wiec we Lwowie, nadzorowany przez działacza komunistycznego Nikitę Chruszczowa i NKWD, podczas którego rzekomi przedstawiciele ludu Zachodniej Ukrainy i Białorusi zanosili błagalne prośby do członków biura politycznego WKP(b), ze Stalinem na czele, o przyłączenie ziem polskich, zagarniętych wskutek agresji militarnej 17 września 1939, do ZSRR. Słuchowisko „Czerwona zorza” jest wierną rekonstrukcją tych wydarzeń. Powstało na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych, między innymi w postaci ścieżki dźwiękowej z kroniki zrealizowanej w Moskowskoj Studii Kinochroniki. Materiał ten utrwalono pod kierunkiem Aleksandra Dowżenki, laureata Nagrody Leninowskiej, podczas wiecu zorganizowanego 26 października 1939 roku w Teatrze Wielkim we Lwowie oraz podczas posiedzenia Rady Najwyższej ZSRR w Moskwie 2 listopada 1939 roku. Stalin, wysłuchawszy próśb ludu, przychylił się do nich i podpisał dekret o inkorporacji zagarniętych ziem Rzeczypospolitej Polskiej do Sowieckiej Rosji. „Zorza czerwona” odsłania mechanizmy propagandy, które istnieją do dziś w bardzo podobnej formie i są bez skrępowania stosowane przez takich dyktatorów, jak Władimir Putin czy Aleksandr Łukaszenka. Słuchowisko wyreżyserowała Dobrosława Bałazy. Wystąpili: Hanna Kinder-Kiss, Kinga Tabor, Aleksandra Radwan, Stefan Knothe, Mirosław Wieprzewski, Wojciech Machnicki, Robert Czebotar i Piotr Makarski. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. Prezentowane są w radiowej Jedynce w soboty i niedziele.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Piotrowska/w Wj/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl