Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Brak jest podstaw do odwołania prezes J.Przyłębskiej

TK- prezes- Zgromadzenie Ogólne Sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjęło uchwałę, w której stwierdzono brak podstaw do zwołania zgromadzenia w celu wyboru kandydatów na prezesa Trybunału- informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na rzecznika TK Aleksandrę Wójcik. Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów, w obecności dwóch trzecich sędziów Trybunału. Podstawą do zwołania Zgromadzenia przez prezesa Julię Przyłębską było pismo sześciu sędziów z 28 lutego tego roku, w którym zwrócono się po raz kolejny o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, w celu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Było to już drugie pismo tych sędziów, pierwsze skierowali do Julii Przyłębskiej i prezydenta Andrzeja Dudy w styczniu tego roku. Niektórzy prawnicy, w tym byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego twierdzili, że kadencja prezes upływa po sześciu latach, czyli 20 grudnia 2022 roku. Już wówczas Julia Przyłębska oświadczyła, że pełniona przez nią funkcja prezesa Trybunału Konstytucyjnego wygasa z końcem jej kadencji sędziego Trybunału. Jej zdaniem, pismo było bezprzedmiotowe. .IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PAP/w dyd

facebook
by e-smart.pl