Zbliżają się 7 urodziny Fundacji Mamy i Taty: Strategia Odbudowy Rodziny oraz badania dotyczące rozwodów

Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Fundacji,

Zbliżają się 7 urodziny Fundacji Mamy i Taty. 5 czerwca 2010 roku opublikowaliśmy list podpisany przez ponad 45 tysięcy osób: Cała Polska chroni dzieci!
W liście tym zwracaliśmy uwagę na niebezpieczeństwo związane z polityczną strategią środowisk LGBT+. Główny przekaz tego listu nadal zachowuje swoją aktualność: dzieci mają prawo być wychowywane przez rodzinę składającą się z mamy i taty.

W kwietniu 2017 roku zleciliśmy Ipsosowi badania dotyczące postaw wobec artykułu 18 polskiej Konstytucji definiującej małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Aż 86,5 procenta ankietowanych zgadza się z tą konstytucyjną definicją małżeństwa.

Kilkadziesiąt lat erozji wartości rodzinnych inspirowanych politycznie przez ideologię Karola Marksa i Fryderyka Engelsa przyniosło złe żniwo.
Kondycja polskiej rodziny jest przeciętna. Jak wskazują dane GUS: Bardzo wiele małżeństw rozpada się, w miastach ta liczba wynosi 43%, mamy bardzo niskie wskaźniki dzietności (1,29), co czwarte dziecko rodzi się poza związkiem małżeńskim.

Jednak nie poddajemy się pesymizmowi. Przygotowujemy dokument „Strategia Odbudowy Rodziny” w którym przedstawimy rozwiązania mogąca w najbliższych latach zatrzymać erozję rodziny i przyczynić się do jej wzmocnienia. Dokument ten będzie zawierał konkretne postulaty skierowane do rządu, samorządów, organizacji społecznych i związków wyznaniowych.
Mamy świadomość tego, że odbudowa trwałej rodziny zajmie co najmniej 2 dekady, jednakże uważamy, że należy podjąć to działanie już dziś.

Do końca mają powinniśmy zakończyć prace nad raportem dotyczącym rozwodów. Badania zrealizowała dla nas profesor Dominika Maison.
Badania przeprowadzone na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie (n=1000) wskazują, że aż 30 procent osób rozwiedzionych uważa, że ich małżeństwo było do odratowania. Oznacza to, że co najmniej 23 tysiące rodzin rocznie można uratować. Te dane napełniają nas przekonaniem, że warto walczyć o poprawę trwałości związków małżeńskich. W raporcie umieścimy rekomendacje konkretnych rozwiązań wpływających na ograniczenie szkodliwego społecznie zjawiska jakim są rozwody.

Bardzo dziękuję tym z Państwa, którzy zdecydowali się na przekazanie nam 1%. Dziękuję też wszystkim za stałe zlecenia oraz przelewy na rzecz Fundacji.
Jednocześnie proszę Państwa o dalszą pomoc.
Potrzebujemy jeszcze 9 500 złotych na zapłacenie drugiej części faktury za badania i analizy  związane z rozwodami.
Jeśli uważacie, że nasze działania są wartościowe, proszę o ustanowienie zlecenia stałego w Państwa Banku. Zachęcam do wykonania przelewu ekspresowego: http://mamaitata.org.pl/pomoz.
Bez Waszego wsparcia finansowego Fundacja nie jest w stanie funkcjonować.
Intensywnie promujemy rozwiązania przyjazne naturalnej rodzinie. Każda złotówka przekazana przez Państwa daje nam możliwość dalszego działania.
Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za Waszą szczodrość.

22 maja prześlę podsumowanie kampanii „Fajnie być Tatą!”, a w czerwcu podsumowanie 7 lat naszej działalności.

Pozdrawiam serdecznie w imieniu swoim i współpracowników,

Marek Grabowski
Prezes Fundacji Mamy i Taty

facebook
by e-smart.pl