Zarząd komisaryczny w spółce PAO Gazprom

PAO Gazprom – zarząd komisaryczny Decyzją ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy w spółce PAO Gazprom został ustanowiony tymczasowy zarząd komisaryczny. Obejmuje on wszystkie akcje firmy w spółce System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. Ministerstwo informuje, że decyzja ta ma zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. „Ustanowienie zarządu przymusowego jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania EuRoPol Gazu, w tym uniknięcia paraliżu decyzyjnego w tej firmie oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, przeznaczonej do przesyłu gazu. Ta decyzja służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego Polski, szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z agresją Rosji w Ukrainie i działaniami Putina mającymi destabilizować sytuację w Europie” – czytamy w oświadczeniu ministra Waldemara Budy. Minister dodaje, że Polska jest pierwszym krajem w Europie, który wprowadził instytucję tymczasowego zarządu przymusowego, by przeciwdziałać skutkom rosyjskiej agresji oraz by eliminować rosyjski kapitał i rosyjskie wpływy. Spółka EuRoPol Gaz jest właścicielem polskiej części systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa. W jego skład wchodzi gazociąg, który może być wykorzystywany do przesyłania gazu ziemnego na potrzeby odbiorców zagranicznych oraz krajowych. Operatorem systemu przesyłowego w polskiej części jest firma Gaz-System S.A., która odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo, w tym za konserwację, remonty i bieżący dozór technologiczny. „W sytuacji obecnego pata decyzyjnego w EuRoPol Gazie, Gaz-System, polski operator tej części rurociągu, nie miał partnera do podejmowania kluczowych decyzji dla bezpieczeństwa infrastruktury” – wyjaśnia minister Waldemar Buda. Tymczasowy zarząd przymusowy może ustanowić minister rozwoju i technologii w firmie wpisanej na listę sankcyjną ministra spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja taka jest podejmowana, gdy jest to niezbędne do zapewniania dalszego działania firmy z uwagi na konieczność utrzymania miejsc pracy, świadczenia usług dla społeczeństwa lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym. Środek ten można zastosować też wtedy, gdy chodzi o ochronę interesu ekonomicznego państwa.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/www.gov.pl/d kwi/i pcz/w hm

facebook
by e-smart.pl