Zapraszamy na pikiety: „Tak dla rodziny, nie dla destrukcji”

Fundacja Mamy i Taty zaprasza na pikiety: „Tak dla rodziny, nie dla destrukcji”. Pikietujemy, ponieważ zagrożony jest polski porządek prawny w obszarze rodziny. Istnieje ryzyko, że niejako „tylnymi drzwiami”, zostanie zdemontowana tożsamość małżeństwa
i zanegowana polska suwerenność w obszarze rodziny.

 

Dnia 5 czerwca b.r. spodziewany jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Coman v. Rumunia

Sprawa jest wynikiem zapytania o orzeczenie wstępne zgłoszone przez Trybunał Konstytucyjny Rumunii w sprawie obywatela USA, który w Belgii, zawarł z obywatelem Rumunii związek uznawany przez tamtejsze prawo za małżeństwo. Amerykanin na podstawie przepisów UE domaga się, jako „małżonek” obywatela Rumunii, przyznania mu prawa pobytu tymczasowego.

 

Polska jest w analogicznej sytuacji prawnej i uznaje, że pojęcie małżonka w prawie UE musi być zawsze rozumiane zgodnie ustawodawstwem kraju stosującego dane przepisy unijne (czyli Polska lub Rumunia nie muszą traktować jak małżonka osoby, która zawarła ?małżeństwo? z osobą tej samej płci w innym kraju). Jednocześnie Polska uznała, że osobę pozostającą w homoseksualnym związku sformalizowanym jako „małżeństwo” w kraju to dopuszczającym, należy rozumieć jako „innego członka rodziny” w rozumieniu przepisów UE.

 

Orzeczenie, że wszystkie państwa UE muszą traktować jako małżonka również partnerów tej samej płci, niezależnie od tego, czy jest to zgodne z prawem wewnętrznym danego państwa przyczyni się do znaczącej destabilizacji systemu prawa rodzinnego w Polsce.

 

Fundacja Mamy i Taty zaprasza na pikiety: „Tak dla rodziny, nie dla destrukcji”. Podczas pikiet zostaną złożone petycje skierowane do Przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego, Pani Julii Przyłębskiej oraz do Panów Jean Claude Junckera i Antonio Tajaniego.

 

Pikiety odbędą się:

Trybunał Konstytucyjny: ul. al. J. Ch. Szucha 12A:

Poniedziałek: 04.06.2018, 14:00 – 14:30

 

Przedstawicielstwo Unii Europejskiej: Warszawa, ul. Jasna 14/16A:

Poniedziałek: 04.06.2018, 15:30 – 16:00

Wtorek: 05.06.2018, 15:30 – 16:00

 

Zachęcamy do licznego uczestnictwa.

 

Marek Grabowski

Prezes Fundacji Mamy i Taty

 

facebook
by e-smart.pl