Zakończenie akcji protestacyjnej

 

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy informacje, które otrzymaliśmy z Narodowego Centrum Kultury.

Tym samym naszą akcję protestacyjną skierowaną do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uważamy za zamkniętą. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Pozdrawiamy,

Monika Chilewicz

Marek Grabowski

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że wkład finansowy NCK w organizację festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar w Białystoku w tym roku wyniesie 375 tys. zł brutto.
NCK nie przekazuje en bloc środków na organizację festiwalu, ale finansuje konkretne wydarzenia. Ich wykaz przedstawiam poniżej.

Galeria im. Sleńdzińskich Znikające miejsca i ludzie

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Czeremszyna Horyna – transgraniczny warkocz

Fundacja Teatr PAPAHEMA PeKiN

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Supernova Kobiety Wschodu

Stepan Rudyk, Anna Rudyk Niewidzialni

Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia Rok metalowego szczura

Piotr Znaniecki Miasto utkane z dźwięków

Teatr Powszechny Jak ocalić świat na małej scenie

Kooperacja Flug Wilcze Dzieci

Opera i Filharmonia Podlaska God dag Chopin

Fundacja Pro Anima Muzyka szwedzkiego dworu

BOK Kaliningrad, Algirdas Bakas

BOK Dagadana

Transmisje online

facebook
by e-smart.pl