Z. Ziobro: wystąpię do TK o stwierdzenie niezgodności rozporządzenia KE dot. mechanizmu praworządności z Konstytucją

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego stosowania mechanizmu prawordządności. Prokurator Generalny zapowiedział ten ruch za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Mam nadzieję, że uda się doprowadzić do zablokowania negatywnych konsekwencji dla przyszłości Polski” – czytamy na Facebooku przewodniczącego Solidarnej Polski. Mechanizm blokowania środków unijnych za działania niezgodne z praworządnością ma uruchamiać Komisja Europejska. Podczas unijnego, grudniowego szczytu w Brukseli przywódcy państw Wspólnoty ustalili, że budżet UE oraz fundusz odbudowy, muszą być chronione przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom finansowym, korupcji, konfliktowi interesów, a samo ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawa, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich. Taki zapis w konkluzjach szczytu to efekt sprzeciwu Polski i Węgier wobec rozporządzenia dotyczącego mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności. Kompromis z Warszawą i Budapesztem przewiduje też, że nowe regulacje zostaną najpierw sprawdzone pod kątem zgodności z prawem unijnym przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/twitter, facebook, wczesn./d Wj/w dw/ MG

facebook
by e-smart.pl