Z.Ziobro (Solidarna Polska) o głosowaniu Funduszu Odbudowy w Sejmie

Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro zapowiedział, że jego ugrupowanie „jest przeciwko wszelkim decyzjom, które niosą za sobą zagrożenie i ryzyko dla Polski przenoszenia kompetencji państwa polskiego na rzecz Brukseli, na rzecz Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego”. Minister sprawiedliwości zorganizował w Sejmie konferencję prasową przed posiedzeniem izby, podczas którego posłowie będą głosować nad ustawą o Funduszu Odbudowy, czyli o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Zbigniew Ziobro powiedział, że „Solidarna Polska stoi na gruncie programu przyjętego w 2014 roku”. „Jasno powiedzieliśmy tam, że nie zgodzimy się nawet o centymetr o przesunięcie jakiejkolwiek kompetencji władczych – czy to w obszarze politycznym czy gospodarczym – na rzecz Brukseli” – mówił minister sprawiedliwości. Fundusz Odbudowy zakłada rozdysponowanie do państw członkowskich Unii Europejskiej 672 i pół miliarda euro w formie zarówno dotacji, jak i pożyczek. Jest to odpowiedź Wspólnoty na kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Polska może liczyć z Funduszu Odbudowy na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. O 16-tej ma się rozpocząć dodatkowe posiedzenie Sejmu, podczas którego odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć około 17.30.

 

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/i ms/w sk/ MG

facebook
by e-smart.pl