Z. Rau podsumował polskie przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

MSZ- minister – OBWE Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, podsumowując na posiedzeniu sejmowej komisji spraw zagranicznych polskie przewodnictwo w OBWE, podkreślał, że przypadło ono na czas najpoważniejszego kryzysu bezpieczeństwa Europie od zakończenia II wojny światowej. Minister Zbigniew Rau mówił, że wydarzeniem, które w ubiegłym roku wpłynęło znacząco na działalność Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, była agresja Rosji na Ukrainę. Jego zdaniem, jawne pogwałcenie przez agresora elementarnych zasad organizacji zagroziło jej istnieniu. Wśród priorytetów działalności OBWE w ubiegłym roku były: pomoc dla ludności w strefie konfliktu na Ukrainie, odbudowa gospodarcza po pandemii, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom utrudniającym stabilny rozwój czy pomoc osobom bezpośrednio dotkniętym działaniami zbrojnymi, a w szczególności kobietom, dzieciom i osobom starszym Jak powiedział szef polskiej dyplomacji, „najważniejszym, choć trudno wymiernym, dorobkiem naszego przewodnictwa (w OBWE) jest konsolidacja i demonstracja jedności państw broniących porządku międzynarodowego”. Celem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy jest zapobieganie konfliktom w Europie. OBWE powstała 1 stycznia 1995 w wyniku przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w organizację.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/sejm.gov.pl/d asm/w dyd

facebook
by e-smart.pl