Z początkiem października wchodzi w życie reforma kodeksu karnego

Kodeks karny – reforma Rozpoczyna się ogólnopolska kampania informacyjna na temat zasadniczych zmian w Kodeksie karnym. 1 października wchodzi w życie reforma Kodeksu karnego, którą opracował resort sprawiedliwości pod kierunkiem ministra sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry. Nowe przepisy zaostrzają sankcje dla sprawców najcięższych przestępstw, wprowadzają elastyczny wymiar kar oraz zapewniają Polakom bezpieczeństwo. Reforma Kodeksu karnego zawiera między innymi wiele wskazówek dla sądów, które precyzują okoliczności obciążające i łagodzące – wcześniej były one opisane w sposób ogólny. W odniesieniu do tych pierwszych są to m.in. uprzednia karalność, popełnienie przestępstwa z premedytacją, działanie ze szczególnym okrucieństwem czy pod wpływem alkoholu. Z kolei do okoliczności łagodzących zaliczają się np. dobrowolne ujawnienie przestępstwa, pojednanie się z pokrzywdzonym czy naprawienie szkody. W ramach reformy podniesiona zostanie także górna granica terminowej kary pozbawienia wolności – z 15 do 30 lat. Na 30 lat więzienia skazani będą mogli zostać sprawcy zabójstw oraz ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. Zwiększy się ponadto okres przedawnienia karalności zabójstwa – z 30 do 40 lat. Wydłuży się również okres próby przy warunkowym zwolnieniu z kary dożywotniego pozbawienia wolności. Po zmianie Kodeksu karnego dla skazanych na dożywocie będzie on dożywotni, podczas gdy przed reformą wynosił zaledwie 10 lat. Nowelizacja wydłuża także z 25 do 30 lat okres, po którym skazani na dożywocie mogą ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Podwyższone zostaną również sankcje za szereg przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. Górna granica kary za rozbój zostanie podwyższona z 12 do 15 lat więzienia. W przypadku rozboju z użyciem broni – do 20 lat. Nowe przepisy zakładają również, że za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozić będzie do 20 lat pozbawienia wolności. Przestępcy dopuszczający się handlu ludźmi czy porwania dla okupu będą podlegać karze od trzech do 20 lat więzienia. W przypadku pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem okres ten będzie wynosić od 5 do 25 lat. Za przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości ponad 200 tys. złotych górna granica kary zostanie podwyższona z 12 do 15 lat więzienia. W przypadku łapówki o wartości przekraczającej milion złotych kara będzie mogła wynieść do 20 lat pozbawienia wolności. Ponadto, w odniesieniu do przetargów, w które zaangażowane są publiczne pieniądze, prokuratura będzie mogła podejmować działania z urzędu, bez konieczności czekania na złożenie stosowanego zawiadomienia. Opracowana w ministerstwie sprawiedliwości reforma Kodeksu karnego wprowadza także instytucję bezwzględnego dożywocia. Sprawcy najcięższych zbrodni i recydywiści już nie będą mogli ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Będą oni izolowani od reszty społeczeństwa.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/Ministerstwo Sprawiedliwości/d pr/w hm

facebook
by e-smart.pl