Wyłudzali VAT w obrocie energią elektryczną. Jest akt oskarżenia

ABW- sąd- VAT Do Sądu Okręgowego w Katowicach wpłynąl akt oskarżenia przeciwko osobie przebywającej na terenie Estonii (nie posiadającej obywatelstwa żadnego kraju), oskarżonej m.in. o przestępstwa skarbowe związane z obrotem energią elektryczną. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Postępowanie to zostało wyłączone z wielowątkowego i obszernego śledztwa. W jego ramach rozpracowano międzynarodową grupę przestępczą, która w latach 2013-2014, przy wykorzystaniu powiązanych ze sobą polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie energią elektryczną, dokonywała oszustw podatkowych w zakresie podatku VAT. Działania grupy, poprzez sostawy towaru wewnątrz Unii Europejskiej opodatkowane zerową stawką, doprowadziły do nienależnego zwrotu podatku VAT. Do ujawnienia przestępstw przyczyniła się m.in. analiza jednej z międzynarodowych giełd rynku energii elektrycznej, za pośrednictwem której prowadzony był obrót, ktora wykazała, że częśc podmiotów była przedsiębiorstwami nieprofesjonalnymi ani nieuznanymi w branży. Ponadto rzeczywisty obrót energią odbywał się za pośrednictwem zagranicznych sieci przesyłowych. Poprzez ruchy na giełdach we Francji, Niemczech i Republice Czeskiej energia nie wpływała na polski obszar ani nie pochodziła z firm mających siedzibę w Polsce. W latach 2019-2022 do sądu skierowano w tej sprawie akty oskarżenia wobec trzech obywateli Danii i kolejnej osobie nieposiadającej obywatelstwa żadnego państwa. Pod koniec lutego 2023 roku aktem oskarżenia objęto poszukiwaną w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania, przebywającą na terenie Estonii, kobietę. Pełniła ona funkcję prezesa polskiej spółki, za pomocą której wystawiono nierzetelne faktury VAT. Służyły one kolejnym polskim firmom do wprowadzenia w błąd organów skarbowych, co skutkowało stratami Skarbu Państwa w wysokości około 68 mln złotych. Śledztwo jest prowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Opolu Delegatury ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Postępowanie ma charakter wielowątkowy. Jak ustalono, kolejni podejrzani w sprawie przebywają na stałe poza granicami Polski. Śledztwo prowadzone jest przy współpracy z organami ścigania z kilku krajów europejskich.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/gov.pl/w dyd

facebook
by e-smart.pl