Wybitni młodzi naukowcy uhonorowani stypendiami START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Warszawa-nauka-stypendia Są przed trzydziestką, a mają już sukcesy naukowe na światową skalę. Na Zamku Królewskim w Warszawie setka najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce odebrała prestiżowe stypendia START, przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W tym roku ubiegało się o nie 641 kandydatów i kandydatek. „Oni zgłaszają się sami i na podstawie ich osiągnięć, dorobku naukowego, ale przede wszystkim odkryć, których dokonali, przełomów naukowych, w których brali udział przez panelistów, recenzentów to wszystko jest oceniane i na koniec możemy świętować na Zamku Królewskim przyznanie tych stypendiów” – powiedział wiceprezes Fundacji Tomasz Perkowski. 34 procent wszystkich nagrodzonych ma stopień doktora. To przede wszystkim badacze i badaczki nauk biologicznych, medycznych i nauki o Ziemi. Nagrodzeni reprezentują głównie Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Jagielloński. W tym roku stypendia zostały wręczone po raz 32. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci i laureatki programu START w edycji 2024 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tysięcy złotych. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. Od 2009 roku Fundacja przyznaje również wyróżnienia kandydatom i kandydatkom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób wynoszą 38 tysięcy złotych. W tym roku otrzymali je: Elżbieta Wątor z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, Justyna Kocik-Król z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Erwin Wojtczak z Politechniki Gdańskiej i Michał Nowakowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Anna Dobrowolska z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała stypendium im. Barbary Skargi, które otrzymują naukowcy za badania wyróżniające się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki i otwierające nowe perspektywy badawcze. Od roku 2015 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w programie START przyznaje także wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureat prowadzący badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii. W tym roku otrzymał je Piotr Ostropolski-Nalewaja z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Piotrowi Włodzimierzowi z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie przyznano natomiast stypendium z wyróżnieniem im, prof. Wacława Szybalskiego. Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 32. konkursie w programie START to ponad 3 miliony złotych.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Piotrowska/w pbp

facebook
by e-smart.pl