Podpisano

2246

Na wskazany adres e-mail przesłana zostanie prośba o potwierdzenie oddanego głosu. Sprawdź swoją skrzynkę.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie inicjatywy wprowadzenia ustawy ograniczającej dostęp do pornografii w Polsce.

Pornografia jest szkodliwa dla społeczeństwa, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, niszcząc ich psychikę i wpływając negatywnie na rozwój osobowości, relacje z rówieśnikami i wyobrażenia o związkach. Jest to poważny problem społeczny, który wymaga natychmiastowej reakcji ze strony władz państwowych.

Nasze badania wskazują, że istnieje bardzo wysokie poparcie społeczne dla rozwiązań ograniczających dostęp do pornografii jako takiej, a zwłaszcza tych ograniczających dostęp do pornografii osobom małoletnim. Co istotne, poparcie to jest niezależne od preferencji politycznych respondentów. Aż 81% ankietowanych uważa, że internet oraz niektóre aplikacje internetowe mają demoralizujący wpływ na dzieci. 80% jest za wprowadzeniem ograniczeń korzystania ze smartfonów przez uczniów w szkołach podczas lekcji i przerw. 88% popiera działania mające na celu ograniczenie dostępu do pornografii osobom nieletnim. 76% jest zdania, że należy ograniczyć dostęp do pornografii w internecie poprzez weryfikację wieku, podobnie jak w przypadku gier hazardowych. 45% badanych popiera wprowadzenie ograniczeń w dostępności TikToka na wzór tych podjętych w Stanach Zjednoczonych.

Dlatego też apelujemy do Państwa o poparcie ustawy ograniczającej dostęp do pornografii. Wprowadzenie takiej ustawy przyczyni się do ochrony dzieci i młodzieży przed szkodliwymi wpływami, a także zwiększy bezpieczeństwo i stabilność w naszym społeczeństwie.

Zwracamy się z tą prośbą do szefów klubów i kół parlamentarnych, którzy mają wpływ na tworzenie prawa w Polsce. W Sejmie czeka projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie, przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

Z raportu NASK „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej” wynika, że z upływem lat coraz młodsze dzieci mają kontakt z pornografią. Wiek inicjacji internetowej dzieci systematycznie się obniża, więc coraz młodsi użytkownicy sieci natrafiają na nieodpowiednie dla nich treści. Aktualnie średnia wieku, w jakim dzieci stykają się po raz pierwszy z pornografią, to niespełna 11 lat (10,7), przy czym w przypadku prawie 1/5 młodych ludzi było to przed upływem 10 roku życia. Wśród metod dostępu do niepożądanych treści dominuje smartfon, dzieje się tak w przypadku ok. 35% badanych nastolatków.

Spotkanie kilkudziesięciu organizacji pozarządowych w Sejmie na konferencji dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w dniu 24. marca br. pokazało, że niezależnie od światopoglądu oraz działalności stowarzyszeń i fundacji pornografia jest wskazywana jako jedno z głównych zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa i wychowania młodzieży.

Nie mamy czasu do stracenia. Każdy tydzień zwłoki to kolejne ofiary wśród dzieci. Nie umywajcie rąk od tragedii młodego pokolenia.

Liczymy na pozytywny odzew kół i klubów poselskich. Niech kończąca się IX kadencja Sejmu przyniesie dobre owoce dla dzieci.

Marek Grabowski

Prezes Fundacji Mamy i Taty

mobile: (+48) 519 366 644

Fundacja Mamy i Taty

Ostrobramska 84 m.67

04-163 Warszawa

facebook
by e-smart.pl