Warto przeczytać! Wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Do końca września organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o wsparcie z programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”.

„Organizacje mogą otrzymać dofinansowanie na usługi opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego” – mówi pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Dodaje, iż program sfinansuje także członkom rodziny lub opiekunom osób z niepełnosprawnością specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne, a także zapewni wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Program będzie realizowany od 1 października bieżącego roku do 31 grudnia kolejnego. Na realizację programu w tym roku przeznaczono 30 milionów złotych, w przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do 50 milionów.

Wnioski można składać do końca września w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, a także – w formie papierowej – do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub złożyć osobiście w kancelarii ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Łukowska/w hm/ MG

facebook
by e-smart.pl