Wielu protestuje, my dziękujemy…

W ostatni piątek miało miejsce w polskim Sejmie ważne głosowanie. Większości poselskiej udało się odrzucić projekty instytucjonalizacji związków partnerskich.

Jako Fundacja Mamy i Taty od samego początku występowaliśmy w obronie małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny oraz prawa dzieci do wychowania w rodzinie złożonej z mamy i taty.Scenariusz zdarzeń, które mają w tej chwili miejsce opisaliśmy ponad dwa lata temu w raporcie Przeciw wolności i demokracji. Dotyczyła tego także nasza pierwsza akcja z 2010 roku Cała Polska chroni dzieci. Z tą myślą organizowaliśmy też kolejne wystąpienia List do Komisji Europejskiej, oraz Raport Polska 2030.

Wynik piątkowego głosowania niebywale zmobilizował zwolenników związków partnerskich do bezpardonowej walki, szczególnie nieprzejednanej wobec posłów, którzy głosowali inaczej niż ich partyjni liderzy. Jak donoszą przyjazne sprawie związków media, już ponad 500.000 (pół miliona) maili z protestami wysłali do nich ci, którzy opowiadają się za zrelatywizowaniem pojęcia rodziny w imię rzekomej nowoczesności, równości i niedyskryminacji. Lansuje się przy tym tezę, że Polacy akceptują związki osób homoseksualnych a tylko za sprawą konserwatywnego nastawienia posłów, bardziej radykalnych w tej sprawie niż ich wyborcy, wstrzymywane jest wprowadzenie tzw. nowoczesnego modelu rodziny.

Cieszymy się z sukcesu jakim jest zablokowanie podobnych żądań ale jednocześnie wiemy, że szczególnie w obliczu wzmożenia aktywności ich zwolenników nie możemy milczeć ! Nasza bierność uwiarygadnia medialny przekaz i sprawia, że Polacy, którzy nie mają ugruntowanego zdania na ten temat, przyjmą punkt widzenia lepiej zorganizowanej i bardziej widocznej mniejszości.

Posłowie, którzy mimo nacisków zdecydowali się stanąć w obronie polskiej Konstytucji i wyrażonej w niej definicji małżeństwa powinni również otrzymać nasze wsparcie !

Dlatego zachęcamy do podpisanie przygotowanego przez nas listu z podziękowaniami kierowanymi do 228 posłów, którzy zagłosowali za odrzuceniem projektu ustawy o umowie związku partnerskiego. Chcemy, jak najszybciej, zebrać pod nim jak najwięcej podpisów i wysłać, w wersji papierowej, indywidualnie do każdego z nich.

Niedawno w obronie małżeństwa manifestowało w Paryżu blisko milion osób.

W Polsce mieszka około 9 milionów małżeństw. Większość z nas akceptuje zapisaną w Konstytucji prawną ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Jest więc wyzwaniem dla nas wszystkich by wyrazić swoje poparcie w tej sprawie.

Prosimy o przekazanie naszej prośby wszystkim znajomym i przyjaciołom. Pomóżmy wspólnie zabrać głos w tej sprawie milczącej dotąd większości.

Podpisz list, zajmuje to nie więcej niż 30 sekund.

facebook
by e-smart.pl