Wieczorem na Jasnej Górze rozpoczynają się rekolekcje biskupów

rekolekcje biskupów – KEP – Jasna Góra „Wypłyń na głębię. O apostole Piotrze i jego wierze” to temat rekolekcji biskupów, które wieczorem rozpoczną się na Jasnej Górze. Rekolekcje potrwają do czwartku. Poprowadzi je pracownik watykańskiego sekretariatu stanu ksiądz profesor Waldemar Turek. Duchowny podkreślił, że w swoich naukach rekolekcyjnych podzieli się z biskupami refleksjami dotyczącymi życia i działalności apostoła Piotra. „Zarówno teksty biblijne, jak i komentarze patrystyczne oraz współczesne opracowania teologiczno-ascetyczne ukazują nam bogactwo osobowości tego apostoła, który był prowadzony przez Pana aż po heroizm wiary, przypieczętowany męczeństwem” – powiedział. Zaznaczył, że historia jego duchowego dojrzewania w zadziwiający sposób okazuje się aktualna i w naszych czasach, a refleksja nad doświadczeniami apostoła może być nam pomocna w pogłębianiu naszych relacji z Bogiem i bliźnimi. Ksiądz profesor Waldemar Turek dodał, że konferencje rekolekcyjne opracował na podstawie tekstów biblijnych, tekstów współczesnych myślicieli, a także opracowań autorów chrześcijańskiej starożytności, zwłaszcza Augustyna, Ambrożego, Cyryla Aleksandryjskiego, Jana Chryzostoma i Hieronima, „na różne sposoby interpretujących życie i działalność rybaka z Galilei”. Nawiąże również do nauczania papieży naszej epoki, zwłaszcza św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, „którym postać Piotra wydaje się być bardzo bliska”. Doroczne rekolekcje biskupów poprzedzi spotkanie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski poświęcone sprawom bieżącym.Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/BP KEP/ #Jędrzejczyk/i pcz/w hm

facebook
by e-smart.pl