Wicepremier H. Kowalczyk i minister M. Solski o zmianach dot. tranzytu towarów rolnych z Ukrainy

H. Kowalczyk – M. Solski – rolnictwo – transport – Ukraina Będą zmiany w tranzycie towarów rolnych z Ukrainy. Zapowiedzieli to wspólnie wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solski. Zboże i produkty rolne mają być oplombowane, ale nie muszą przechodzić pełnej kontroli fitosanitarnej. Ministrowie przekonują, że nowe rozwiązania mają usprawniać przewóz towarów przez granicę, a z drugiej strony będą dawały pełne poczucie bezpieczeństwa żywnościowego. Wicepremier Henryk Kowalczyk zaznaczył, że produkty, których miejscem docelowym będzie Polska, w dalszym ciągu będą podlegały kontroli fitosanitarnej, pod nadzorem odpowiednich inspekcji. Zabezpieczenia bez pełnej takiej kontroli obejmą towary przewożone z Ukrainy w tranzycie. W przypadku transportu kolejowego przewoźnik będzie miał obowiązek zaplombowania wagonów do momentu przeładunku. „Po naszej stronie będzie to sprawdzać Krajowa Administracja Skarbowa” – poinformował Henryk Kowalczyk. Konieczne będzie też dokładne określenie miejsca docelowego dostarczenia towaru. Podobne procedury będą stosowane w przypadku transportu kołowego. Zgłoszony na granicy towar będzie urzędowo zabezpieczała Krajowa Administracja Skarbowa. Plomba będzie zdejmowana w miejscu docelowym. Wicepremier powiedział, że będzie to albo koncesjonowany magazyn portowy, albo koncesjonowany magazyn w innym kraju unijnym. „Tutaj będzie następowała wymiana informacji i potwierdzenie docelowego miejsca przez inne służby skarbowe” – zapowiedział. Taka informacja trafi do Krajowej Administracji Skarbowej. Minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solski wyraził nadzieję, że nowe procedury zaczną obowiązywać w przyszłym tygodniu. Zaznaczył, że uwzględniają one „interesy zarówno polskich rolników, jak i ukraińskich, którzy tranzytem przekazują zboże do innych państw Unii Europejskiej i do polskich portów”. Wicepremier Henryk Kowalczyk zaznaczył, że otrzymał zapewnienie ze strony ukraińskiej, iż w przypadku niedotrzymania deklarowanego miejsca dostarczenia produktów rolnych przewoźnik nie otrzyma już zgody na kolejne transporty. Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/ #Jasik/i pcz/w dw

facebook
by e-smart.pl