Wiceminister rodziny o realizacji programu Senior plus

Sejm-Senior plus-Stanisław Szwed-pytania bieżące Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował, że w perspektywnie 5 lat rząd przeznaczy na realizację programu „Senior plus” łącznie 300 milionów złotych. Wiceminister rodziny odpowiadał w Sejmie na pytania posłów dotyczące realizacji programu „Senior plus”. Jak mówił, do 2022 roku w ramach tego programu powstało w sumie 1179 ośrodków wsparcia, w tym 353 dzienne domy seniora i 826 klubów seniora. Przypomniał, że jest on skierowany do samorządów, a jego celem jest organizacja miejsc pobytu i aktywizacji seniorów, szczególnie na obszarach wiejskich. „Jeśli chodzi o dzienne domy seniora, może być dofinansowanie do 80 procent kosztów tego zadania, czyli do 400 tysięcy złotych, w przypadku klubu seniora jest to kwota 200 tysięcy złotych” – powiedział. Dodał, że rząd przyznaje też środki na funkcjonowanie klubów i dziennych domów seniora. To dopłata w kwocie 400 złotych na uczestnika – w przypadku dziennego domu seniora i 200 złotych na uczestnika – w przypadku klubu seniora. Wiceminister Stanisław Szwed dodał, że 51 procent wszystkich miejsc wsparcia – czyli 598 placówek – powstało na terenie gmin wiejskich, a 30 procent na terenie gmin miejsko-wiejskich. „Czyli prawie 80 procent jest na tych terenach, na których nam szczególnie zależy” – powiedział. Stanisław Szwed przypomniał też, że rząd realizuje też inne programy dla seniorów. To „Aktywni plus” i „Opieka 75 plus”.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/i pcz/w dyd

facebook
by e-smart.pl