Węgry blokują pomocdla Ukrainy

Ukraina – Węgry – EPF Węgry zablokowały wypłatę ósmej transzy środków w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju na dozbrajanie Ukrainy. Transza miała wynieść pół miliarda euro być przekazana za tydzień, w poniedziałek. Europejski Instrument na rzecz Pokoju jest pozabudżetowym narzędziem mającym na celu zwiększenie zdolności Wspólnoty do:zapobiegania konfliktom, budowy pokoju, wzmacniania bezpieczeństwa międzynarodowego.Pozwala też finansować wojskowe działania operacyjne w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Według włoskiej agencji informacyjnej ANSA, Węgry zażądały, by Europejski Fundusz na rzecz Pokoju odgrywał bardziej „globalną rolę”, a nie był wykorzystywany tylko do zbrojenia Ukrainy. Początkowo budżet funduszu wynosił 5 miliardów 700 tysięcy euro, które po 24 lutego 2022 roku zostaną przeznaczone na opłacenie dostaw broni dla Kijowa. W marcu UE zwiększyła Europejski Fundusz na rzecz Pokoju o kolejnych ponad 2 miliardy euro. Fundusze te są przewidziane do 2027 roku. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ansa.it/w mt

facebook
by e-smart.pl