Warszawa: otwarcie wystawy o powstaniu styczniowym w Łazienkach Królewskich

powstanie styczniowe – Łazienki Królewskie – historia W 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego w Łazienkach Królewskich otwarto plenerową wystawę upamiętniającą zryw. Materiały pochodzą głównie ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej, która przygotowała ekspozycję. „Powstanie styczniowe 1863 roku” przypomina tło historyczne i przebieg wydarzenia między innymi za pomocą fotografii, pocztówek i innych dokumentów. Jedna z autorek wystawy, kustosz działu zbiorów specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej Karolina Paćko wskazuje także na ilustracje pędzla Artura Grottgera oraz drzeworyty z prasy europejskiej: francuskiej, angielskiej i niemieckiej, która żywo interesowała się wówczas wydarzeniem. Na wystawie znalazła się także biżuteria patriotyczna w postaci tabakierek i krzyża żeliwnego, który jest pamiątką manifestacji patriotyczno-religijnych poprzedzających powstanie styczniowe. Starszy kustosz Centralnej Biblioteki Wojskowej Wojciech Kuliński powiedział, że wystawa prezentuje różne etapy zrywu. Na początku zobaczymy między innymi rysunek „Kołacz królewski”, który jest alegorią rozbiorów i przedstawia cesarzy rozrywających mapę Polski. Ekspozycja ukazuje też organizację i przebieg zrywu z uwzględnieniem najważniejszych postaci oraz zakończenie powstania styczniowego i historię po nim. „Powstańcy styczniowi w dwudziestoleciu międzywojennym zostali uhonorowani, odpowiednio uposażeni i byli bardzo cenionymi ludźmi” – powiedział Wojciech Kuliński. W otwarciu wystawy uczestniczył szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który przypomniał, że powstanie styczniowe poprzedziły krwawe wydarzenia w Warszawie i nastroje panujące w społeczeństwie marzącym o wolnym kraju. Dodał, że chociaż zryw zakończył się klęską, warto było go przeprowadzić. „W walkach ulicznych ginie ponad sto osób, giną kobiety, giną dzieci. Rosjanie nacierają na kościoły, wyciągają z nich modlących się mieszkańców Warszawy, można powiedzieć, że stolica spłynęła krwią. Czy jeżeli to były wydarzenia poprzedzające powstanie styczniowe, możemy jeszcze zadawać pytanie, czy było warto? Tak, było warto, bo inaczej przetrącono by nam kręgosłupy, podeptano by naszą godność. To była walka o godność i honor. Osamotniona” – podkreślił Jan Józef Kasprzyk. Podczas otwarcia wystawy uczczono także pamięć zmarłego w grudniu dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie profesora Zbigniewa Wawra. Jak podkreślono, był inicjatorem, współautorem oraz dobrym duchem ekspozycji „Powstanie styczniowe 1863 roku”. Wystawę można oglądać do końca stycznia w Galerii Plenerowej przy Alejach Ujazdowskich.IAR/ #Kurek/i wz/w hm

facebook
by e-smart.pl