W Warszawie przyznano powiatom odznaki honorowe „Primus in Agendo”

piecze zastępcze – polityka społeczna – odznaczenia Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wręczyła odznaki honorowe „Primus in Agendo”, czyli „pierwszy w działaniu” za działalność powiatów na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Otrzymały je dwa powiaty: kartuski i turecki. Uroczystość w Warszawie była połączona ze spotkaniem poświęconym deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz rozwoju idei rodzicielstwa zastępczego. Prezydent Andrzej Duda, w liście skierowanym do uczestników uroczystości napisał, że upowszechnianie rodzinnych form pieczy zastępczej jest ważnym elementem realizowanej obecnie polityki prorodzinnej. Przypomniał, że działania w tym zakresie prowadzone są w Polsce nieprzerwanie od 1999 roku, kiedy zadania z zakresu pieczy zastępczej powierzono powiatom. Jak dodał, ważnym krokiem było uchwalenie w 2012 roku i wdrożenie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. „Kolejny etap działań w tym zakresie wyznacza przyjęta przez rząd w czerwcu 2022 roku strategia rozwoju usług społecznych, ukierunkowana na rozwijanie środowiskowych form wsparcia w pięciu obszarach, w tym w obszarze pieczy zastępczej” – napisał Andrzej Duda. List do uczestników spotkania skierował też premier Mateusz Morawiecki. „Idea rodzicielstwa zastępczego to jedna z najszlachetniejszych życiowych misji, jakich można się podjąć i nigdy tego nie ukrywałem, jedna ze spraw niezwykle mi bliskich” – napisał. Szef rządu podziękował przedstawicielom samorządów powiatowych za aktywne działania na rzecz rodzicielstwa zastępczego. „Podejmujecie państwo niełatwe wyzwanie współtworzenia warunków i koordynacji działań, które poprawiają sytuację dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych, wypełniacie odpowiedzialną społecznie misję, ale też wykonujecie zadania, które nie sposób przecenić, wasza praca daje szansę na obdarzenie dzieci miłością i szacunkiem, budowanie w nich wiary we własne siły i po prostu lepszą przyszłość” – podkreślił Mateusz Morawiecki. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz troska o polskie rodziny, są ważne. Szefowa resortu podkreśliła też znaczenie działań finansowych podejmowanych przez rząd od siedmiu lat poprzez wdrażane programy, w tym Rodzina 500+, Dobry Start, Maluch Plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wskazywała też na tworzenie dobrego klimatu wokół rodzin. Starosta turecki Dariusz Kałużny w imieniu samorządów podziękował wszystkim rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka. Oprócz odznak honorowych przyznano dyplomy uznania i pamiątkowe grafiki pozostałym nominowanym. Wyróżnienia wręczono miastu Chełm oraz powiatom: chełmskiemu, kamiennogórskiemu, karkonoskiemu, łosickiemu, słupeckiemu, zwoleńskiemu i sępoleńskiemu.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Kurek/w hm

facebook
by e-smart.pl