W Sopocie pogrzeb doktora Jerzego Umiastowskiego, współautora polskiego Kodeksu Etyki Lekarskiej

dr Jerzy Umiastowski- pogrzeb-Sopot W Sopocie w kościele świętego Jerzego o 10.00 rozpocznie się Msza święta pogrzebowa doktora Jerzego Umiastowskiego – byłego przewodniczącego Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Lekarskiej i współautora polskiego Kodeksu Etyki Lekarskiej. Był członkiem Papieskiej Akademii Pro-Vita, zasłużonym opozycjonistą antykomunistycznym. Jak mówi Ewa Kowalewska z Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia doktor Umiastowski był cenionym lekarzem i społecznikiem zaangażowanym obronę ludzkiego życia. Zauważa, że miał ogromny wkład w tworzenie struktur lekarskich od 1990 roku – tworzył Izby Lekarskie – środowisko, które miało bronić postulatów lekarzy, Krajową Radę Lekarską, został także przewodniczącym Krajowej Rady Etyki Lekarskiej.W ramach tego gremium doktor Umiastowski opracował obowiązujący do dziś Kodeks Etyki Lekarskiej. Jak zaznacza Ewa Kowalewska lekarz podkreślał w Kodeksie, że w leczeniu matki w ciąży ma do czynienia z dwojgiem pacjentów – matką i dzieckiem. Jak dodaje działaczka pro-life ten zapis kodeksu, choć oczywisty jest szczególnie ważny w czasie, gdy odmawia się dziecku poczętemu prawa do życia, uznania, że jest człowiekiem. Doktor Umiastowski był zasłużonym działaczem NSZZ „Solidarność”, szefem służby medycznej I Krajowego Zjazdu „Solidarności”. 13 grudnia 1981 roku przewodniczył Komitetowi Strajkowemu Akademii Medycznej, współpracował z Komitetem Strajkowym Stoczni Gdańskiej. Szykanowany i aresztowany. „Ofiarnie prowadził opiekę lekarską nad ukrywającymi się działaczami „Solidarności”- dodaje Ewa Kowalewska. „Ci ludzie starsi, ciężko pracujący, schorowani w trudnej sytuacji mieli zaufanie do doktora Umiastowskiego, który również narażał siebie” – zaznacza. Jerzy Umiastowski zmarł 21 sierpnia w wieku 90 lat. Urna z jego prochami zostanie złożona w rodzinnym grobowcu w Sopocie. Jerzy Umiastowski był pracownikiem dydaktycznym w Akademii Medycznej w Gdańsku oraz lekarzem w szpitalu w Gdańsku-Zaspie. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. służby zdrowia. W 1990 -wiceprzewodniczącym obrad Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Zainicjował uchwałę w obronie poczętych dzieci przed aborcją. Doktor Umiastowski odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także złotą odznaką honorową obrońców życia Human Life International. IAR/ Informacyjna Agencja Radiowa/ # Jędrzejczyk /w kry

facebook
by e-smart.pl