W Siedlcach rozpoczęły się centralne uroczystości XXVI Dnia Judaizmu

Dzień Judaizmu – Siedlce – uroczystości W Siedlcach rozpoczęły się centralne uroczystości XXVI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. W centrum miasta, w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się synagoga, spalona przez Niemców w 1939 roku, modlili się biskup siedlecki Kazimierz Gurda i naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Jest tam obecnie pomnik upamiętniający zagładę 17 tysięcy siedleckich Żydów w czasie II wojny światowej. Rabin Schudrich dziękował obecnym za pamięć o historii. „Nie możemy zmienić tragedii, która była, ale możemy pamiętać” – wskazał. Jak dodał pamiętać należy o czasach smutnych oraz radosnych i jest to wspólny obowiązek. Historyk doktor Witold Bobryk przypominał, że w czasach II Rzeczpospolitej Żydzi stanowili niemal połowę mieszkańców miasta. „Po odzyskaniu niepodległości na terenie Siedlec odnotowano 14 685 osób wyznania mojżeszowego, stanowiło to ponad 47 procent ogółu mieszkańców (…) Shoah przyniósł zagładę barwnej i różnorodnej społeczności żydowskiej, żyjącej od wieków wśród nas” – zaznaczał. W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej trwa część konferencyjna, omawiana jest historia judaizmu na ziemi siedleckiej oraz obecnie realizowane projekty dotyczące kultury żydowskiej. Rabin Boaz Pash z Izraela poprowadzi wykład na temat interpretacji Starego Testamentu.Na zakończenie w siedleckiej katedrze odbędzie się międzyreligijna celebracja Słowa Bożego. Komentarz chrześcijański wygłosi arcybiskup Grzegorz Ryś, a komentarz żydowski rabin Boaz Pash. XXVI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest pod hasłem „Przejście Pana: Dziś wychodzicie”.IAR/FARO.TV/#Zielenkiewicz/i pcz/

facebook
by e-smart.pl