W Senacie m.in. nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawa o świadczeniach dla rodzin poległych funkcjonariuszy

Senat-posiedzenie-zakończenie Zakończyło się 60. posiedzenie Senatu. Izba przyjęła jednogłośnie ustawę o świadczeniu pieniężnym dla rodzin mundurowych, którzy polegli na służbie. Miesięczne świadczenie przysługiwać będzie małżonkom, dzieciom i rodzicom poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Ustawę poparło 95 senatorów, żaden nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Trafi ona teraz do prezydenta. Wdowom i wdowcom po poległych funkcjonariuszach i żołnierzach świadczenie będzie wypłacane co miesiąc do końca życia. Będzie to kwota równa przeciętnego uposażenia w danej formacji. 50 procent uposażenia otrzymywać będą dzieci poległego funkcjonariusza. Pieniądze będą wypłacane im do 18. roku życia, a jeśli dalej będą się uczyć – do 24. lub 25. roku życia. Sieroty będą otrzymywać 100 procent średniego uposażenia. Świadczenie będzie też przysługiwało rodzicom poległych, którzy od przejścia na emeryturę dożywotnio otrzymywać będą 50 procent średniego uposażenia w formacji, w której służyło ich dziecko. Senat wprowadził 45 poprawek do nowelizacji Kodeksu pracy, co oznacza, że ponownie zajmie sie nią Sejm. Nowelizacja dotyczy między innymi urlopów i czasu pracy, w tym urlopu rodzicielskiego. Pracownicy będą mieli do niego indywidualne prawo. Uniezależnione zostanie prawo ojca wychowującego dziecko do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. Pracownik będzie mógł skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze pięciu dni w roku kalendarzowym na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnemu. Zaznaczył, że muszą one wspólnie zamieszkiwać w gospodarstwie domowym. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza, w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego, nieprzenoszalną część tego urlopu, w wymiarze do dziewięciu tygodni, dla każdego z rodziców. Wprowadzony zostanie siedemdziesięcioprocentowy zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców. W nowelizacji Kodeksu pracy zostanie wprowadzona także możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy „z powodu działania siły wyższej”. Będzie ono możliwe do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze dwóch dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/w hm

facebook
by e-smart.pl