W Sejmie otwarto wystawę o Wojskowych Obozach Internowania

Sejm – wystawa – WOI W Sejmie otwarto wystawę o Wojskowych Obozach Internowania. Ukazuje ona historię utworzonych na początku listopada 1982 roku obozów, które stanowiły formę represji wobec działaczy opozycji demokratycznej. W pierwszych dniach listopada pozbawiono wolności 1711 osób – członków zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność” oraz opozycjonistów zaangażowanych w walkę z komunistyczną dyktaturą. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska powiedziała, że to mało znany fragment historii. „Ciężka praca, nikomu niepotrzebna, represje. To wszystko tylko po to, by moralnie dobić” – dodała. Wicedyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Mirosław Golon zaznaczył, że wystawa pokazuje, do jak złych celów można wykorzystywać służbę wojskową. „Od kiedy komunistyczne państwo powstało, wojsko było wykorzystywane do represji. To była forma ukrycia w mundurze, w jednostce wojskowej więzienia” – podkreślił. Ośrodki zostały utworzone w trzynastu jednostkach na terenie funkcjonujących wówczas trzech Okręgów Wojskowych – pomorskiego, śląskiego i warszawskiego. W dziesięciu obozach internowano rezerwistów, natomiast w trzech pozostałych – żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Internowania pod pozorem „ćwiczeń wojskowych” służyły izolacji najbardziej niepokornych opozycjonistów, którzy mogli zainicjować lub włączyć się w akcję protestacyjną przeciwko uchwalonej w październiku 1982 roku ustawie o związkach zawodowych, delegalizującej NSZZ „Solidarność” oraz przekreślającej szanse na reaktywację związku. Fala internowań w obozach wojskowych była jedną z większych akcji izolowania członków opozycji w latach 1981-1983, porównywalną z tą z pierwszej doby stanu wojennego. Internowania odbywały się przy ścisłej współpracy między innymi Służby Bezpieczeństwa, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Wojskowej Służby Wewnętrznej. W 2019 roku na kary po dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności Sąd Okręgowy w Warszawie skazał emerytowanych generałów Służby Bezpieczeństwa Władysława Ciastonia – ówczesnego szefa SB i Józefa Sasina – jego zastępcę, dyrektora Departamentu V MSW. Uznano ich za winnych bezprawnego więzienia opozycjonistów. Pełny tytuł zaprezentowanej wystawy brzmi: „I nazywali to Wojskiem Polskim! Wojskowe Obozy Internowania w Polsce (1982-1983)”.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Woźniak/i pcz/w hm

facebook
by e-smart.pl