W Sejmie nowelizacja ustawy o podatku bankowym

Sejm-podatek bankowy-pierwsze czytanie-Patkowski W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz Prawa ochrony środowiska. Zakłada on między innymi wyłączenie z podstawy opodatkowania podatkiem bankowym papierów dłużnych posiadających gwarancję Skarbu Państwa. Projekt przedstawił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Mówił, że zakłada on trzy zmiany, które są istotne z punktu widzenia finansów publicznych oraz spełnienia warunków tak zwanych kamieni milowych uzgodnionych z Komisją Europejską, jeśli chodzi o stabilizacyjną regułę wydatkową. Piotr Patkowski powiedział, że pierwsza zmiana dotyczy wyłączenia z opodatkowania podatkiem bankowym obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polski Fundusz Rozwoju. Wiceminister Patkowski powiedział, że drugą zmianą jest wyłączenie transakcji REPO z opodatkowania podatkiem bankowym. Trzecia zmiana dotyczy stabilizacyjnej reguły wydatkowej, a konkretnie wydatków, które nie muszą jej podlegać w tym roku. Wymienił między innymi wydatki na pomoc uchodźcom z Ukrainy, działania antyinflacyjne i wydatki na rzecz obronności. Podczas dyskusji posłowie opozycji wnieśli o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek przepadł w głosowaniu. Zmianami w ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych, nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz Prawa ochrony środowiska zajmie się sejmowa komisja finansów publicznych. Drugie czytanie ma się odbyć jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/w hm

facebook
by e-smart.pl