W obronie wolności !

Szanowni Państwo!

W apelu „Cała Polska Chroni Dzieci” z czerwca br. Fundacja Mamy i Taty ostrzegała, że radykalne środowiska polityczne i homoseksualne dążą do ograniczenia w Polsce wolności, w tym wolności słowa.

Dziś widzimy agresję i brutalność z jaką ta strategia jest realizowana.

Zaciekłe ataki i bezprzykładna nagonka w mediach jest próbą politycznego linczu na Pani Minister Elżbiecie Radziszewskiej, za jej wypowiedź, że zgodnie z prawem polskim szkoła katolicka może odmówić zatrudnienia jako nauczycielki zdeklarowanej lesbijki, czy też przypomnienie w dyskusji publicznej, że jej uczestnik przyznający się publicznie do swojego homoseksualizmu jest „członkiem społeczności osób homoseksualnych” i ma partnera.

Jeśli ta nagonka przyniesie skutek, będzie to bardzo niebezpieczny precedens. Okaże się bowiem, że strategiczne cele lobby homoseksualnego zostały już osiągnięte; że w Polsce wolność słowa jest istotnie ograniczona, a mówienie prawd oczywistych jest zakazane, jak choćby tej, że w ramach prawa do wychowania dzieci rodzice mają prawo wyboru nauczyciela.

Sprawa ta dotyczy kwestii podstawowych dlatego uważamy, że Fundacja Mamy i Taty ma obowiązek zabrać głos.

Zwracamy się do Państwa z apelem. Nie zostawmy Pani Minister Radziszewskiej samej! Zabierzmy głos w jej sprawie wysyłając na adresy e-mail Kancelarii Premiera kontakt@kprm.gov.pl (lub używając formularza) oraz Rzecznika Praw Obywatelskich rzecznik@rpo.gov.pl (lub używając formularza) z kopią do wiadomości na adres Fundacji apel@mamaitata.org.pl i biura Pani Minister bprt@kprm.gov.pl list o przykładowej treści:

DO: kontakt@kprm.gov.pl; rzecznik@rpo.gov.pl

DW: apel@mamaitata.org.pl; bprt@kprm.gov.pl

Szanowny Panie Premierze,

Szanowna Pani Rzecznik

Wyrażam poparcie dla postawy Pani Minister ds. równego traktowania Elżbiety Radziszewskiej oraz zaniepokojenie agresją i napastliwością radykalnych środowisk politycznych i społecznych domagających się dymisji Pani Minister.

Pani Minister próbuje mówić prawdę o rzeczach istotnych. Stara się to robić z wielką kulturą i szacunkiem  wobec wszystkich. Atak na Panią Minister to w istocie atak na wartości, w obronę których się angażuje, jak choćby oczywiste prawo rodziców do wychowania dzieci, obejmujące prawo do wyboru nauczyciela. Jest to też test wolności słowa. Okazuje się bowiem, że niektóre środowiska domagają się w ten sposób wyłączenia określonych tematów z debaty publicznej a każda swobodna wypowiedź, choćby najbardziej delikatna i taktowna jest piętnowana, aż po polityczny lincz na osobie.

Wierzę, że Pan Premier nie ulegnie politycznym i medialnym naciskom i stojąc na straży konstytucyjnych swobód obywateli pozostawi Panią Minister Radziszewską na stanowisku wyrażając w ten sposób publiczne poparcie dla jej osoby.

Ufam też, że Pani Rzecznik użyje wszelkich dostępnych środków prawnych i administracyjnych, by podejmowanie podobnych prób ograniczania wolności słowa w Polsce nie było w przyszłości możliwe.

Z wyrazami szacunku,

[imię, nazwisko, pocztowy adres korespondencyjny]

facebook
by e-smart.pl