W Niemczech kontrowersje wokół fetowania rocznicy kanclerstwa G. Schrödera

Niemcy – G.Schröder – rocznica – kontrowersje Władze Hanoweru nie zgodziły się na organizację uroczystości 60 lecia członkostwa byłego kanclerza Gerharda Schrödera w SDP. Dyrektor lokalnego oddziału Centrolewicowych Demokratów Christoph Matterne poinformował, że wobec odmowy urządzenia imprezy na szczeblu miasta jej organizatorem będzie jedna z dzielnic. Ostatnio w niemieckich mediach rozgorzała dyskusja o powiązaniach byłego przywódcy z Rosją. Impreza ma się odbyć pod koniec października, w 25. rocznicę objęcia przez Schrödera funkcji kanclerza. Będzie otwarta tylko dla zaproszonych gości. Wśród 50 uczestników znajdą się bliscy przyjaciele Schrödera i byli członkowie jego gabinetu. Gerhard Schröder, który w marcu oparł się próbie wydalenia go z SPD, znalazł się w ogniu krytyki za przyjazne stosunki z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i zasiadanie w zarządach rosyjskich spółek energetycznych. W ostatnich tygodniach urzędowania podpisał z Rosją umowę o budowie Gazociągu Północnego po dnie Bałtyku, omijającego Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie. Wkrótce po opuszczeniu urzędu objął stanowisko w radzie nadzorczej kontrolowanego przez Rosjan konsorcjum Nord Stream, budującego gazociąg. Podniosło to kwestię konfliktu interesów. Niemieckie partie opozycyjne, jak również rządy państw omijanych przez gazociąg, wyraziły zaniepokojenie tym przedsięwzięciem. Międzynarodowe implikacje nowej posady byłego kanclerza były również przedmiotem analiz w prasie światowej. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Schröder stał się obiektem krytyki opinii publicznej za brak stanowczego sprzeciwu wobec działań Rosjan i za to, że nie zrezygnował ze stanowisk w rosyjskich spółkach energetycznych. Oczekiwania pod kątem rezygnacji byłego kanclerza ze współpracy z reżimem Władimira Putina złożyli szefowie SPD Lars Kingbeil i Saskia Esken. Według sondaży większość Niemców domagała się odebrania Schröderowi kanclerskiej emerytury i usunięcia z partii.IAR/Politico/w zr

facebook
by e-smart.pl