W MRiPS podpisano porozumienia dotyczące programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

MRiPS – Marlena Maląg – Pierwszy biznes Minister rodziny i polityki społecznej, minister funduszy i polityki regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisali porozumienie związane z realizacją rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Jego budżet to ponad 900 milionów złotych. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg mówiła między innymi o wsparciu osób, które chcą być aktywne i przedsiębiorcze, w tym młodych na rynku pracy. Dodała, że program pozwoli na samozatrudnienie i powstanie nowych firm. „Dana osoba będzie mogła uzyskać pożyczkę 134 tysięcy złotych, można powiedzieć na symbolicznym oprocentowaniu, nawet z możliwością umorzenia do 40 tysięcy złotych. W szczególności będą mogły po nią sięgać studenci ostatniego roku studiów, osoby bezrobotne, osoby młode, ale także opiekunowie osób niepełnosprawnych” – mówiła Marlena Maląg. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda powiedział, że prawie miliard złotych zostanie przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. „Tych, którzy mają problemy, tych, którzy mają dobry pomysł na prowadzenie biznesu i jak prowadzić działalność gospodarczą, ale może nie mają skorzystania z innych źródeł finansowania” – mówił minister. „674 miliony złotych są finansowane z EFS+, czyli środków europejskich, reszta zostanie sfinansowana z innych źródeł” – dodał szef resortu. Minister Puda podkreślił, że według szacunków z rządowego wsparcia skorzysta prawie siedem tysięcy osób. Powiedział, że dzięki środkom z EFS+ poszerzy się grupa objętych wsparciem. „O pożyczki na samozatrudnienie będą mogły się ubiegać osoby pracujące o niższych dochodach, które do tej pory z tego typu wsparcia skorzystać nie mogły. Co więcej, osoby bezrobotne, korzystające z tej pożyczki w ramach projektu FERS, będą mogły się ubiegać o to, żeby częściowo umorzyć tę pożyczkę” – dodał minister. Członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Robaczyński mówił, że BGK ma doświadczenie we wdrażaniu tego programu. „Od 2014 roku skorzystało z niego ponad 6 tysięcy 300 osób, to już 450 milionów pożyczek” – powiedział. Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” realizowany jest od 2014 roku przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Resort informuje, że program ma na celu wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy, a co za tym idzie – przeciwdziałanie bezrobocia. W jego ramach można się ubiegać się m.in. o pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.IAR/ #Kurek/i wz/w hm

facebook
by e-smart.pl