W Mikołajkach o samoorganizacji i pomocy ukraińskim uchodźcom

Europejski Kongres Samorządów – współpraca – pomoc – Ukraina O samoorganizacji i pomocy ukraińskim uchodźcom w Polsce rozmawiano w Mikołajkach. Tym zagadnieniom poświęcono jeden z paneli Europejskiego Kongresu Samorządów. Dyskusja dotyczyła zarówno finansowania działań na rzecz uchodźców, ale też wspierania inicjatyw oddolnych w tym zakresie. „Fundacja > zajmuje się wspieraniem kobiet, które przyjechały do Polski po wybuchu wojny” – mówiła przewodnicząca fundacji Iryna Szatkiwska. „Ofertę polskich samorządów poszerza o własne działania. Nowym wyzwaniem jest przygotowanie uchodźców do współfinansowania swoich pobytów w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. O tym mówią przepisy, które w życie weszły na początku marca” – dodała przewodnicząca. Powiedziała, że „robiłyśmy psychologiczne treningi dla kobiet z Ukrainy. Po to, by je motywować i by same mogły pomagać swoim dzieciom. Przez trzy miesiące naszej pracy to było robione naszymi rękami. Teraz z pewnością największym problemem jest to, jak opłacać mieszkania i odnaleźć się na rynku pracy, kiedy nie ma już tej bariery językowej” – dodała ukraińska działaczka. Na problem w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy na pomoc Ukraińcom uwagę zwróciła wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Wyjaśniła, że Komisja Europejska nie zgadza się na dostosowanie wydatków z nowej perspektywy spójności na nowe obszary. „Działania w perspektywie 2021-2027 planowaliśmy w kompletnie innych warunkach. Przed pandemią COVID-19 przed wojną na Ukrainie” – powiedziała wiceminister. „Dziś musimy odpowiadać na wyzwania, przed którymi stoimy w innej sytuacji. W innym miejscu jesteśmy geopolitycznie, a środki nie płyną tam, gdzie są najbardziej potrzebne dla uchodźców – w Polsce” – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Europejski Kongres Samorządów potrwa do wieczora. Impreza odbywa się po raz ósmy. Tegorocznej odsłonie towarzyszy hasło „Nowa solidarność dla nowej epoki”.IAR/ #Fedusio/i wz/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl