W Londynie odsłonięcie wyremontowanego grobu mjr. Ryszarda Wiszowatego

Londyn – mjr. R.Wiszowaty – grób W Londynie odsłonięty zostanie wyremontowany grób majora Ryszarda Wiszowatego (g. 9.00). Nagrobek oficera Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie został wyremontowany w 2022 roku z inicjatywy Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek wyjaśnia, że uroczystość odsłonięciu wyremontowanego grobu Cmentarz South Ealing w Londynie. Grób majora Wiszowatego był bardzo skromny, wymagał remontu i nie zawierał informacji o dokonaniach oficera. Na nowym nagrobku zamieszczone zostały informacje na temat szlaku bojowego Ryszarda Wiszowatego, a także orzeł Wojska Polskiego. Adam Siwek przypomina, że droga wojskowa majora Wiszowatego zasługuje na najwyższy szacunek. W listopadzie 1918 roku brał udział w rozbrajaniu Niemców w Knyszynie i okolicach. Jako ochotnik uczestniczył w wojnie polsko – bolszewickiej, od lutego do września 1919 roku służył w Pułku Jazdy Tatarskiej. Za potyczkę pod wsią Wiekszyce w okolicach Mińska Białoruskiego został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu działań bojowych pozostał w Wojsku Polskim, służył w 10 Pułku Ułanów Litewskich a następnie w Dowództwie Obszaru Warownego „Wilno”. Podczas wojny obronnej 1939 roku był dowódcą szwadronów rezerwowych w pułku osłonowym „Wołkowysk” wchodzącym w skład improwizowanej Brygady Rezerwowej Kawalerii Wołkowysk. 19 września uczestniczył w bitwie pod Dubnem, 21 września walczył pod Kodziowcami, a następnie w obronie Grodna. Został internowany na Litwie, skąd uciekł do Francji i dołączył do oddziałów Wojska Polskiego. Po kapitulacji Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w Polskich Siłach Zbrojnych. Ryszard Wiszowaty po zakończeniu II wojny światowej otrzymał z rąk generała Zygmunta Podhorskiego Krzyż Walecznych za walkę z Armią Czerwoną na Kresach południowo-wschodnich oraz został awansowany na stopień majora. Angażował się czynnie w życie środowiska emigracyjnego, zmarł 2 września 1971 roku w Londynie.Informacyjna Agencja Radiowa IAR #Banach / w kry

facebook
by e-smart.pl