W czwartek początek matur

Matury – 2022 – język polski – matematyka – język obcy Ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia w czwartek rozpocznie egzaminy maturalne. Matury potrwają od 4 do 23 maja. Egzamin w nowej formule po raz pierwszy napiszą absolwenci czteroletniego liceum. Każdy zdający musi podejść do trzech egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym – z języka polskiego, matematyki i języka obcego, a także do minimum jednego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Żeby zdać maturę, trzeba mieć minimum 30 procent punktów możliwych do zdobycia z każdego przedmiotu obowiązkowego. W tym roku, po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, na maturę wracają obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. W przypadku matury ustnej z języka polskiego, absolwenci czteroletniego liceum będą musieli samodzielnie przygotować wypowiedzi, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – Marcin Smolik: „Maturzysta wygłasza dwie wypowiedzi monologowe. Pierwsza wypowiedź monologowa to jest wypowiedź dotycząca zagadnienia jawnego. Te zagadnienia były opublikowane już we wrześniu 2021 roku. I drugie zadanie, to jest zadanie niejawne. Czyli maturzysta wylosuje jakieś pytanie, to może być fragment powieści, fragment wiersza, reprodukcja jakiegoś obrazu, czy zdjęcie rzeźby i do tego tekstu kultury będzie pytanie” – dodał Marcin Smolik. W tym roku do matur przystąpi też 55 tysięcy osób, które chcą zdać egzamin lub podwyższyć wynik z lat ubiegłych, a także 150 uczniów – uchodźców z Ukrainy. Informacyjna Agencja Radiowa/ IAR/ #Szymczakowska/w kwi

facebook
by e-smart.pl