Uroczystość ku czci patrona Polski w Narodowym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli

św. Andrzej Bobola-bp Szymon Stułkowski-Warszawa W Narodowym Sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, przy relikwiach męczennika, odprawiono mszę świętą odpustową ku czci patrona Polski i metropolii warszawskiej. Eucharystii z udziałem wiernych, biskupów i duchowieństwa przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W homilii biskup płocki Szymon Stułkowski wskazywał na świętego Andrzeja Bobolę jako patrona jedności. „On jest fundamentem prawdziwej jedności, nie chodziło mu o byle jaką jedność, ale jedność na wzór Trójcy Przenajświętszej” – dodał. Biskup postawił Andrzeja Bobolę jako wzór wiary do końca, której święty nie wyparł się mimo okrutnych cierpień. Przytoczył słowa męczennika w chwili męki zawarte w encyklice Piusa XII „Invicti athletae Christi”: „Jestem katolickim kapłanem, w tej wierze się urodziłem i w tej wierze chcę umrzeć, wiara moja jest prawdziwa i do zbawienia prowadzi, wy powinniście żałować i pokutę czynić, wobec tego w waszych błędach zbawienia nie dostąpicie, przyjmując moją wiarę poznacie prawdziwego Boga i wybawicie dusze swoje” – cytował z encykliki o świętym Andrzeju Boboli. Uroczystość Andrzeja Boboli wiąże się z datą jego męczeńskiej śmierci – 16 maja 1657 roku. Zginął w Janowie Poleskim, zamordowany przez oddział Kozaków. Święty Andrzej Bobola – jezuita – żył na przełomie XVI i XVII wieku, w epoce toczących się w Europie wojen religijnych. Od 1642 do 1646 roku nauczał w Pińsku i w Wilnie. Był kaznodzieją w kościele świętego Stanisława oraz misjonarzem Pińszczyzny. Praktykował ascezę. Jego działalność wzbudzała sprzeciw wśród prawosławnych, szczególnie Kozaków, wrogo nastawionych do Polaków i jezuitów. W maju 1657 roku na Janów Poleski, w którym pracował Andrzej Bobola, napadli Kozacy. Dopuścili się rzezi katolików i Żydów. 16 maja roku jezuita został ujęty, poddany wyjątkowo okrutnym torturom i zamordowany przez oddział kozacki. W tym roku mija 85. rocznica kanonizacji Andrzeja Boboli przez papieża Piusa XI w Rzymie, 85. rocznica sprowadzenia relikwii świętego do Polski i przybycia ich do kolegium jezuitów, a także 170. rocznica jego beatyfikacji przez papieża Piusa IX w Rzymie. W 2002 roku Andrzej Bobola został ogłoszony patronem Polski.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Jędrzejczyk/w hm

facebook
by e-smart.pl