UE – jest uzgodniony budżet na 2024, Polska zadowolona

UE – budżet – 2024 – Polska Unijny budżet na przyszły rok uzgodniony, Polska jest zadowolona. Porozumienie osiągnęli negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich. Płatności zostały ustalone na poziomie ponad 142 miliardów euro, natomiast zobowiązania wyniosą ponad 189 miliardów euro. Z informacji, które otrzymała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, wynika, że budżet zapewnia istotne dla Polski finansowanie polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Polscy dyplomaci i eksperci podkreślają, że przyjęta została też kluczowa dla Polski wspólna deklaracja Rady, Europarlamentu i Komisji Europejskiej mówiąca o tym, że w przypadku znaczącego przyspieszenia w realizacji projektów finansowanych z unijnego budżetu w przyszłym roku wprowadzone zostaną zmiany zapewniające spłacanie wszystkich faktur, które trafią do Komisji. Polska jest również zadowolona, że udało się zwiększyć pulę pieniędzy na program Erasmus. Zwiększone mają być też fundusze: azylowo-migracyjny i zarządzania granicami. Oba fundusze są związane ze wsparciem państw, które przyjęły uchodźców i tych, które chronią zewnętrznej granicy Unii. W przyszłym roku więcej ma być też pieniędzy na projekty związane z mobilnością wojskową, oraz projekty infrastrukturalne, w których uczestniczy Polska. W przyszłorocznym budżecie ma być również zwiększona pula na pomoc humanitarną zarówno dla Ukrainy jak i dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy, ale nie będzie to kosztem wsparcia humanitarnego dla Kijowa. Nie ma natomiast dodatkowych pieniędzy dla Ukrainy na podtrzymanie funkcjonowania państwa i działalności kluczowych instytucji w obliczu rosyjskiej napaści. Tu konieczne będą zmiany w unijnym budżetu. „Teraz kolej na rewizję, bez której będzie bardzo trudno zapewnić środki dla Ukrainy i na inne niezbędne zadania do roku 2027. Parlament jest gotowy i czeka na jednomyślną decyzję Rady” – skomentował jeden z negocjatorów europoseł Jan Olbrycht.Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Beata Płomecka/Bruksela/w mk

facebook
by e-smart.pl