Trwa II Kongres ESG

ESG – kongres – rynek pracy – Ukraina Sytuacja na Ukrainie oraz rola kobiet we współczesnym świecie – to główne tematy drugiego Kongresu ESG. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele rządu, biznesu, organizacji pozarządowych i świata nauki. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek, otwierając kongres, zwrócił uwagę na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. „Konieczne jest wzmocnienie gwarancji równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Kolejną sprawą jest walka ze wszystkimi czynnikami zniechęcającymi kobiety do pracy, na przykład stereotypami” – podkreślił rzecznik praw obywatelskich. W Kongresie uczestniczy też pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej oraz wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha, która wskazała, że należy przede wszystkim wspierać kobiety w swoich wyborach. Wiceminister zwróciła również uwagę na rosnącą aktywność zawodową kobiet i zmniejszenie luki płacowej w stosunku do krajów europejskich. „Jesteśmy na piątym miejscu w UE jeśli chodzi o różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn. W Polsce luka płacowa – według danych Eurostatu – wynosi 4,5 procent” – dodała. Ideą Kongresu ESG jest upowszechnianie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/#Dadura/w dw

facebook
by e-smart.pl