Tauron i Rafako we wtorek rozpoczną kolejne rozmowy ws. bloku w elektrowni Jaworzno

Tauron Wytwarzanie – Rafako – rozmowy – Jaworzno – blok – elektrownia Tauron Wytwarzanie i firma Rafako we wtorek mają rozpocząć kolejną turę negocjacji w sprawie usunięcia wad bloku w elektrowni Jaworzno. Domaga się tego Tauron, z kolei Rafako stoi na stanowisku, że za awarie odpowiada złej jakości węgiel. Prezes Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński powiedział, że najbliższe rozmowy z Rafako będą prowadzone w Prokuratorii Generalnej, która będzie miała rolę mediatora. „Po ich przeprowadzaniu wydamy komunikat. Mam nadzieję, że będzie on optymistyczny i dojdziemy do porozumienia” – mówił Trajan Szuladziński. Władze spółki Tauron Wytwarzanie chcą zawarcia kompromisu z Rafako i stawiają trzy warunki: ustalenie harmonogramu usunięcia wad oraz usterek bloku, przedłużenie gwarancji, a także wycofanie roszczeń finansowych firmy o zapłatę przez dwie spółki z grupy Tauron kwoty ponad 857 milionów złotych. Rafako domaga się w nich między innymi odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych. Trajan Szuladziński wskazał, że węgiel, który trafia do bloku w elektrowni, przechodzi przez instalacje do wychwytywania zanieczyszczeń z metali wybudowane przez Rafako. Dodał, że spółka zależna tej firmy obsługuje również młyny rozdrabniające miał węglowy do odpowiedniej granulacji. „Firma doskonale wiedziała jaki węgiel jest na składzie. Naszym dostawcą głównym, ponad 80 procent węgla pochodzi z kopalni Sobieski” – dodał prezes Tauronu Wytwarzanie. Szef Biura Analiz Chemicznych w Tauron Wytwarzanie Adam Kozera wyjaśnił, że identyczny węgiel jest wykorzystywany w innych elektrowniach spółki, a mimo tego nie dochodzi w nich do żadnych poważnych awarii, dlatego nie zgadzają się z argumentacją Rafako. W zeszłym tygodniu Tauron Wytwarzanie zażądał od Rafako ponad miliarda 300 milionów złotych z tytułu kar umownych i odszkodowań. Powodem są wady zbudowanego dla Tauronu bloku o mocy 910 megawatów w elektrowni Jaworzno. W odpowiedzi Rafako zapowiedziało że zamierza ogłosić upadłość, ponieważ nie jest w stanie spłacić roszczeń.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Grygorcewicz/i wz/w to/

facebook
by e-smart.pl