Nasze prawa w urzędzie – zasada informowania

Czego mamy prawo wymagać od urzędnika na przykładzie spraw z zakresu wsparcia socjalnego Rosyjski car Piotr I w ukazie z 1708 r. miał zawrzeć frazę, iż Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego. Cytat ten często jest przywoływany w kontekście relacji, jaka winna łączyć…

facebook
by e-smart.pl