Straż Graniczna: 26 cudzoziemców próbowało wczoraj przedostać się z Białorusi do Polski

Straż Graniczna – Białoruś – granica Straż Graniczna informuje że 26 cudzoziemców próbowało wczoraj nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Na odcinku placówki w Białowieży zatrzymano 15 osób, w tym 13 obywateli Syrii, a 2 osoby na widok patroli Straży zawróciło na Białoruś. Na odcinku placówki w Dubiczach Cerkiewnych zarzymano 11 osób, w tym 8 obywateli Erytrei i Etiopii, a 3 osoby na widok patroli zawróciło na Białoruś.Informacyjna Agencja Radiowa(IAR)Straż Granicza/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl